VRBNO POD PRADĚDEM | Euroregion Praděd odprezentoval své pětadvacáté výročí česko-polské přeshraniční spolupráce v Senátu Parlamentu ČR. Euroregionální řídící výbor schválil k financování šest českých projektů s celkovou dotací přes 93 tisíc euro.

Foto: Euroregion Praděd

Euroregion Praděd se pochlubil svým pětadvacátým výročím česko-polské přeshraniční spolupráce v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR. Konala se tam výstava, která byla slavnostně zahájena v úterý 22. listopadu 2022 v podvečer a probíhala až do pondělí 5. prosince 2022.

Na vernisáži nechyběli předsedové obou částí Euroregionu Praděd Milan Rác a Edward Szupryczyński, dále pak zástupci polské ambasády a Ministerstva pro místní rozvoj. Pozvání přijal také senátor Ladislav Václavec, poslanec Michael Kohajda a blízcí kolegové a spolupracovníci euroregionu. Výstava se konala pod záštitou senátora Miroslava Adámka, který byl po celou dobu rovněž přítomen a v závěru vernisáže umožnil prohlídku Valdštejnského paláce. Kulturní část zpříjemnila houslistka Agáta Zahrádková z Vrbna pod Pradědem.

„Panelová výstava byla realizována u příležitosti 25. výročí Euroregionu Praděd. Návštěvníkům představovala historii a činnost celé naší organizace, ale i působnost v oblasti česko-polské spolupráce, která je spojena zejména s implementací Fondu mikroprojektů,“ přiblížila ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Foto: Euroregion Praděd

Euroregionální řídící výbor rozhodl o šesti projektech

Na konci listopadu se konalo poslední zasedání Euroregionálního řídícího výboru v letošním roce, na kterém jeho členové schválili projekty předložené do 17. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na české straně bylo schváleno k financování celkem šest projektů s celkovou výší dotace 93 784,37 euro.

„Alokace, která byla české straně Euroregionu Praděd přidělena na programové období 2014–2020, byla tímto posledním zasedáním vyčerpána. Projekty schválené v roce 2022 budou realizovány do dubna 2023. Souběžně s uzavíráním dobíhajícího programového období zároveň připravujeme podmínky Fondu malých projektů nového Programu INTERREG VI-A. Jeho prostřednictvím bude opět možné financovat malé projekty v oblasti cestovního ruchu a spolupráce obyvatel a institucí s cílem dlouhodobě podporovat a rozvíjet česko-polské vztahy, vazby a přátelství,“ dodala ředitelka Šmigurová.

Na realizaci projektů v letech 2023–2027 je vyčleněno více než 6,2 milionů euro. Vyhlášení prvních výzev Euroregion Praděd předpokládá v druhé polovině roku 2023.

„Už se těšíme, až budeme moci zahájit další programové období v příštím roce a podporovat a rozvíjet česko-polskou přeshraniční spolupráci. Protože se už blíží konec roku, jménem celého Euroregionu Praděd si dovoluji popřát všem našim členům, kolegům, spolupracovníkům a příznivcům pohodové vánoční svátky a všechno dobré v roce 2023,“ uzavřela letošní euroregionální rok ředitelka Alena Šmigurová.

Foto: Euroregion Praděd

top