KRNOV, VRBNO POD PRADĚDEM | Městské informační a kulturní středisko v Krnově (MIKS Krnov) se významně zapojuje do česko-polské spolupráce a tvoří různé zajímavé projekty. Nyní chystá společné kreativní kurzy, komorní koncerty a rok plný akcí s muzejní tématikou. Jak prozradila ředitelka Petra Manczalová, Euroregion Praděd je pro ně důležitým partnerem. Přečtěte si rozhovor!

Foto: Archiv Petry Manczalové

Městské informační a kulturní středisko v Krnově spolupracuje s Euroregionem Praděd. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci?

„Při psaní, realizaci a vyúčtování projektu je pro nás velmi důležité mít spolehlivého partnera. V tuto chvíli se nejedná o partnera z Polska, se kterým realizujeme všechny společné projekty. Právě Euroregion Praděd vnímáme jako partnera, bez kterého bychom se do projektové činnosti nepustili. Za touto institucí stojí profesionální tým zaměstnanců, kteří nám jsou ochotni kdykoliv poradit a pomoci. Proto si dovoluji Euroregionu Praděd zařadit mezi naše důležité partnery. Tuto spolupráci vnímám jako zásadní v naší projektové činnosti.“

Jak dlouho spolupracujete na česko-polských projektech?

„V roce 2018 jsme společně oslavili s naším stěžejním partnerem (Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku) 10 let česko-polské spolupráce, ale projektová činnost v této oblasti začala o něco dříve, tuším v roce 2006, kdy jsme první projekty realizovali s městem Głubczyce. V letošním roce to bude už 16 let, kdy jsme rozjeli česko-polský kulturní a společenský život v Krnově.“

Jaká výše finančních prostředků pomohla k realizaci projektů?

„Jen z ESF se za 16 let jedná o částku, která se rychle blíží k milionu euro. Pevně věříme, že tato částka není konečná. Právě teď čekáme na schválení dalšího projektu, jehož žádost jsme podali v únoru letošního roku.“

Na jakých zajímavých projektech spolupracujete?

„S Prudnickim Ośrodkem kultury nyní aktivně pracujeme na realizaci projektu „Umění v pohraničí“. Jedná se o celoroční projekt, do kterého jsme zapojili širokou českou a polskou veřejnost. Lidé z našeho pohraničí nám celý loňský rok přinášeli ze svých soukromých sbírek fotografie a my jsme mohli připravit několik zajímavých výstav. Z tohoto sběru právě dokončujeme česko-polskou publikaci, ve které najdeme spoustu krásných dobových fotografií. Tuto knihu máme v plánu představit na poslední vernisáži k výstavě, která se bude konat 21. května v Prudniku. Tímto jste všichni srdečně zváni.“

MIKS Krnov realizoval mnoho projektů. Jaký byl největší, o jaké aktivity v něm šlo? Jak byla zapojena široká veřejnost?

„Ano, jen ve spolupráci se zmíněnou kulturní organizací POK Prudnik, jsme zrealizovali minimálně 17 projektů a na další tři už čekáme. Každý projekt byl něčím výjimečný a úzce se dotkl kulturního života české a polské veřejnosti. Pokud bych měla vybrat, tak největším česko-polským projektem byl ten dvouletý, s názvem „Náš svět hudby“. Během dvou let jsme společně s partnerem zrealizovali 49 kulturně-společenských akcí.

Jednalo se například o hudební česko-polské festivaly, komorní koncerty, různé výlety nebo výchovně-zábavné akce pro děti. Častokrát se stávalo, že jsme společně tvořili akce, u kterých jsme se převlékali s kolegy z Polska do kostýmu, pomáhali jsme si s výběrem hudebníků nebo společně jezdili na výlety do pohraničí. Pro děti jsme například zajistili mobilní planetária v Krnově, kdy byl pro polské návštěvníky připraven výklad v polštině a naopak, v Prudniku při strašidelném večeru jsme se všichni převlékli do strašidelných kostýmu a společnými silami jsme strašili chudáky děti z Krnova a Prudniku. Největšími akcemi pořádanými v rámci tohoto projektu byly česko-polské festivaly, kdy v Krnově vystupovali umělci z Polska a naopak. Veškeré akce byly také v projektu podpořeny autobusovou dopravou. A právě do posledního místa obsazené autobusy vypovídaly o tom, zda mají česko-polské projekty význam. Jednalo se o projekt, který byl pro nás největší svou délkou, rozsahem akcí, ale také získanou dotací ve výši přes tři miliony korun.“

Jaké partnery máte na polské straně a jak se s nimi spolupracuje?

„V tuto chvíli je náš projektový partner kulturní organizace Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. Jedná se o organizaci, která v Prudniku vykonává podobnou činnost jako my. Dlouhodobě spolupracujeme s Joannou Korzeniowskou a Agatou Wilczek, bez kterých si tuto spolupráci ani nedovedeme představit. Podobu spolupráce, tak jak ji vidíme na projektech nyní, jsme společně budovali dlouho. Každý projekt nás posouvá dál a osobně si myslím, že je vždy velmi důležité, aby se při vymýšlení a realizaci projektu oba partneři cítili dobře. A to se nám už léta daří.“

Spolupráci s Euroregionem Praděd hodnotíte velmi pozitivně. Co byste doporučila potenciálnímu žadateli, který chce taktéž zrealizovat česko-polský projekt a spolupracovat s Euroregionem Praděd?

„Všem bych ráda doporučila, aby se nebáli. Pokud máte chuť napsat projekt, ať už máte, nebo nemáte partnera, obraťte se na Euroregion Praděd. Pracují zde skvělí lidé, kteří nehledají důvod, proč by to nešlo, ale jsou zde proto, aby vám pomohli. Vycházíme z vlastní zkušenosti, mnohokrát se nám zdála situace bez východiska (například aktuální situace covid-19) a vždy nám pracovníci z Euroregionu pomohli najít řešení.“

V rámci česko-polské spolupráce si obě strany předávají své zkušenosti, podporují se a účastní se různých společných akcí. Na co nejraději vzpomínáte a co Vás nejvíce zaujalo?

„Spolupráce s POK z Prudniku už dávno není pouze o komunikaci a spolupráci v pracovní rovině. Veškeré aktivity, které s partnerem realizujeme, mají vyšší význam. Z profesní úrovně se (ani nevíme kdy) stala úroveň přátelská. S polskými kolegy vytváříme takové aktivity, které mají smysl, snažíme se najít cesty, jak obohatit kulturní život v pohraničí. Častokrát se nám stalo, že se k nám v Krnově hlásí lidé z Polska a upřímně nás vnímají jako své přátelé.“

Zmiňovala jste, že připravujete nyní nové projekty, který budete realizovat? O co se přesně jedná?

„Jedná se hned o tři nové projekty, které čekají na svou realizaci. Prvním je projekt Šikovné ruce II. Tady se můžeme těšit na asi 50 kreativních kurzů, které nám například připomenou tradiční techniky našich babiček. Kurzy budou probíhat jak v Krnově, tak v Prudniku a budou otevřeny pro širokou česko-polskou veřejnost. Už nyní se těšíme na to, jak se budeme při tvoření setkávat a navzájem si ukazovat to, jak tvoření vnímá polský nebo český návštěvník. Při těchto setkáních u tvoření a kávy se nejvíce prohlubují česko-polské vztahy.

Dalším je projekt „Na křídlech kultury“, který nám dává příležitost zrealizovat malé, komorní česko-polské koncerty. Ty budou obohacovat kulturní léto v našich městech. Projekt nám také podpořil Integrační koncert, kdy se v Koncertní síni sv. Ducha setkají handicapované děti a dospělí z českého a polského podporovaného území.

A posledním projektem, který jsme si naplánovali odstartovat na podzim tohoto roku, je projekt zaměřený na muzejní sbírkové předměty ze Slezska, tedy z našeho česko-polského pohraničí. Pokud nám tato podaná žádost vyjde, tak se už nyní můžeme těšit na příští rok plný zajímavých akcí s muzejní tematikou.“

Co byste závěrem vzkázala našim čtenářům?

„Co bych jim vzkázala? Že už nám nesmírně chybí naši návštěvníci a už se na ně moc těšíme! Nemusíte se bát, situaci nevzdáváme a naplno pro vás pracujeme, připravujeme desítky akcí. Prostě myslíme pozitivně a věříme, že už brzy opustíme online prostředí a uvidíme se „na živo“ jako dřív.“

 

Ing. Petra Manczalová

ředitelka Městského informačního a kulturního střediska Krnov

Věk: 30 let

Vzdělání: VŠB-TUO, obor Marketing a obchod

Koníčky: běhání, kultura, film, divadlo a partner

Motto: „Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.“