KRNOV | Ředitelka Městského informačního a kulturního střediska (MIKS) v Krnově letos na podzim oslaví čtvrté výročí ve své funkci. Redakci zpravodajství STA Bruntálsko prozradila, že letošní Krnovské hudební slavnosti se uskuteční od čtvrtka 5. do neděle 8. září 2019. Zahajovací koncert přinese operní pěvce ze Státní opery. Program nabídne také populární kapelu Divokej Bill. Více si přečtěte v rozhovoru!

Foto: Archiv Petry Manczalové

Jak dlouho působíte ve funkci ředitelky Městského informačního a kulturního střediska (MIKS) v Krnově? Jak svou práci hodnotíte s odstupem času od jmenování po dnešní dobu?

„Letos na podzim to budou čtyři roky, kdy jsem nastoupila na místo ředitelky MIKS v Krnově. Za tuto dobu mohu říci, že jsem si Krnov opravdu oblíbila a vnímám ho jako svůj druhý domov. Pocházím totiž z Ostravy. Po mém nástupu na pozici ředitelky jsem začala město pozvolna poznávat a byla jsem velice pozitivně překvapená, jaké je v Krnově kulturní vyžití. Nerada hodnotím sama sebe a svou práci, jsem totiž vždy spíše skeptická a věčně nespokojená. Často mívám pocit, že věci šly udělat lépe anebo jinak.

Na začátku jsem si stanovila priority, kterých se snažím držet. Každé ze středisek (divadlo, koncertní síň, muzeum, kino Mír 70, středisko ekologické výchovy…) jsou svou činností specifické a je velmi důležité mít na těchto úsecích kvalitní vedoucí, se kterými se snažíme společně realizovat kulturní činnost tak, abychom uspokojili co největší okruh návštěvníků.

Jak jsem již uvedla, nerada hodnotím sama svou práci, ale musím říci, že výsledkem skoro čtyřletého období mé činnosti ve funkci ředitelky je stále narůstající návštěvnost kulturních akcí. Je však nutné uvést, že za tímto stojí také práce všech zaměstnanců MIKSu, kteří mnohdy chodí do práce i o víkendech, svátcích anebo ve večerních hodinách, aby se podíleli na vytváření kulturního dění v Krnově.“

Na co jste nejvíce hrdá, že se Vám povedlo a co byste ještě ráda udělala jinak? 

„Kulturní činnost v Krnově byla velmi bohatá i před mým nástupem. Zdejší lidé jsou otevření a srdeční, pozitivně vnímají jakoukoliv změnu, která posouvá společenský život ve městě dopředu. Za mého působení jsme se zaměřili mimo pořádání velkých akcí také na akce menšího rozsahu.

Vznikly tak nové malé akce (Masopust, Burčákobraní, Noc svatojánská, Folk v zahradě, Dámská jízda, Filmový dámský večer a další), které byť nemají tak vysokou návštěvnost, mají pro občany města jinou přidanou hodnotu. Dochází při nich totiž k obyčejnému setkávání lidí na lokální úrovni, což v dnešní uspěchané a mnohdy neosobní době není málo. Občané si užívají osobní setkávání a my jim k tomu dáváme příležitost. Mnohdy není důležité jít na „masovou akci”, ale užít si krásné odpoledne nebo večer při hudbě, tanci nebo jiné příležitosti.

Myslím, že právě toto zprostředkování zážitků a pozitivní ohlasy je to, na co jsem hrdá. Pokud bych měla vybrat tři konkrétní akce, na které jsem opravdu pyšná, bylo by to jednak otevření Art klubu u kina Mír 70, dále zařazení menších komornějších akcí do programu v Krnově a v neposlední řadě Krnovské hudební slavnosti, u kterých se nám podařilo změněným čtyřdenním konceptem zvýšit návštěvnost až o 60 procent.

A co bych udělala jinak? Stále je co zlepšovat, proto pravidelně sledujeme trendy a inspirujeme se z různých měst nejen naší republiky, ale také například v Polsku a tyto nápady a zkušenosti se snažíme implementovat do akcí konaných u nás.“

MIKS organizuje mnoho aktivit a událostí pro občany Krnova a okolí. Jaké například?

„Vzhledem k tomu, že MIKS má na starosti celou řadu činností, je těžké vypíchnout jednotlivé akce nebo aktivity. Každoročně pořádáme pravidelnou projekci filmů v kině Mír 70, kterou se snažíme doplňovat o různé besedy a přednášky. Kino mír 70 je jedním z mála míst v Evropě, kde divák může ještě stále shlédnout film na 70 mm filmovém formátu. Proto také vznikl filmový festival KRRR!, který každoročně v dubnu nabízí třídenní filmový maraton právě na tomto výjimečném formátu.

Divadlo a koncertní síň zase nabízí v rámci vytvořeného systému „předplatného” a i mimo něj další formu kulturního vyžití pořádáním různorodých koncertů a divadelních představení. Nesmím zapomenout také na naše muzeum, které svou výstavní a archeologickou činností výrazně napomáhá k obohacení společenského života v Krnově. V loňském roce tak mohla široká veřejnost shlédnout mimo jiné ojedinělou putovní výstavu věrných replik korunovačních klenotů „Korunovační klenoty na dosah”.

Dále je nutné také zmínit akce, které realizujeme tzv. „pod širým nebem”. Těmi jsou různé koncerty v centru města, v zahradách, tematické večery nebo například naposledy letos na konci února Masopustní průvod, kterého se zúčastnilo na 400 dětí a dospělých nejen z našeho města. V průvodu vidíte pochodovat nadšené děti, které věnovaly i několik dnů přípravě masek a přesně takové okamžiky potom ukazují, že naše práce dává smysl.

Akcí pořádaných naší organizací je mnoho a vzhledem k tomu, že některé střediska jsou pro veřejnost otevřené každý den, nelze jejich počet ani kvantifikovat. Samostatné akce pro veřejnost jdou do desítek a tematicky se pohybují od vzdělávacích (různé nejen venkovní akce střediska ekologické výchovy) až po zábavné akce typu tanečních večerů v zahradě Flemmichovy vily).“

Na jakých akcích pracujete od začátku roku 2019?

„Je jich celá řada. Aktivity v rámci projektu ve spolupráci PL-CZ, Masopust, Dámská jízda, filmový festival KRRR!, kreativní kurzy, výchovné koncerty, Tradiční jarmark ke Dni země, Svatojánská noc, Letní kino, Folk v zahradě, Jazzové podvečery, Country večer, Krnovské hudební slavnosti, Burčákobraní, Dušičkový večer, Country bál, Noc v muzeu, Dámský filmový večer a ve spolupráci s městem Krnov akce Dobré srdce Krnova a Adventní trhy. Na všem pracujeme už od začátku roku – připravujeme harmonogram akcí a jejich konkrétní zaměření a program.“

Jednou z nejvýznamnějších událostí ve městě jsou Krnovské hudební slavnosti (KHS). Jaký je Váš i Vašich zaměstnanců úkol v přípravách hudební akce?

„Tato čtyřdenní hudební akce probíhá vždy začátkem září. Vzhledem k tomu, že jsme pořadatelem této akce, zajišťujeme ji od samotného počátku (tj. vytvoření harmonogramu, zajištění všech účinkujících, techniky, prostor, objednávek, propagaci atd.) až po její samotný závěr, kdy se všichni zaměstnanci bez výjimky aktivně podílí na průběhu celých KHS. Můžete tak naše ekonomy, projektové pracovníky, zaměstnance muzea, koncertní síně, divadla nebo kina Mír 70 potkat ve vestách pořadatele. Na několik dnů tak opouští svá pracoviště a pracují jako jeden tým. Všichni vědí, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších akcí města, a proto se každý jednotlivec aktivně zapojí, abychom vytvořili neopakovatelný zážitek pro občany města.“

Prozradila byste nám, na jaké novinky se veřejnost může těšit?

„Každým rokem se snažíme Krnovské hudební slavnosti obohatit o něco nového. V loňském roce se nám podařilo rozšířit v zahradě Střediska volného času Krnov odpočinkovou zónu, kde si návštěvníci mohli v klidu posedět s přáteli. Tuto zónu zachováme i v letošním roce, ale plánujeme zahradu SVČ obohatit i o další nápady, které právě teď vznikají. V tuto chvíli jsme na počátku jednání, a proto budeme vše zveřejňovat postupně.“

V jakém termínu se letošní Krnovské hudební slavnosti uskuteční a jací tři nejvýznamnější účinkující zde vystoupí?

„Momentálně jsme ve fázi podpisu smluv, a proto vám toho moc neprozradím. Ale abych nebyla tak tajemná, mohu vám alespoň sdělit, že letošní ročník se bude konat od čtvrtka 5. do neděle 8. září 2019 a na Zahajovacím koncertu vystoupí tři tenoři – operní pěvci státní opery v programu OPERA GENTLEMAN.

Dále mohu prozradit, že v rámci festivalové části, která se bude konat v zahradě SVČ Krnov, také vystoupí známá populární kapela Divokej Bill. V tuto chvíli doporučujeme sledovat facebookové stránky Krnovských hudebních slavností, kde budeme postupně odkrývat kapely, které v rámci letošního ročníku vystoupí.“

Co byste chtěla závěrem vzkázat našim čtenářům?

„Začíná jaro a každoroční cyklus přírody a nás všech vstupuje do své první radostné a pozitivní fáze. Za pár týdnu dáme zimě sbohem a budeme se radovat z příjemnějšího počasí a možnosti, které nám jaro nabízí. Bavte se, nezapomínejte se setkávat s přáteli a rodinou a celkově si užívejte života (úsměv).“

Ing. Petra Manczalová

Věk: 28 let

Vzdělání: VŠB-TUO, obor Marketing a obchod

Koníčky: běhání, procházky v přírodě, lyže a partner

Motto: „Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.“

Foto: Archiv Petry Manczalové