VRBNO POD PRADĚDEM (ROZHOVOR) | Euroregion Praděd každoročně podporuje mikroprojekty s adventní tématikou. Mezi ně patří například česko-polské vánoční jarmarky s regionálními tradicemi a zvyky. Ředitelka Alena Šmigurová v rozhovoru prozradila, jaký byl letošní rok, co se chystá v tom následujícím, jak se těší na Vánoce a jestli peče cukroví.

Foto: Euroregion Praděd

Jak hodnotíte letošní rok v Euroregionu Praděd?

„Letošní rok byl rozhodně jiný než léta předchozí, a to nejenom v Euroregionu Praděd. Koronavirová krize na jaře i na podzim nás donutila změnit mnohé naše pracovní plány a aktivity. Přesto však skoro už uplynulý rok v Euroregionu Praděd nehodnotím nijak negativně. Ačkoliv se nepovedlo vše, co jsme si předsevzali, nastalá situace nás naučila také mnoho nového, ukázala nám nové způsoby naší práce a přispěla k uvědomění, že je třeba si považovat a radovat se ze všech maličkostí všedního dne, protože nic není jisté ani samozřejmé.“

Od května jste ředitelkou euroregionu. Do funkce jste nastoupila v první vlně epidemie koronaviru. Jak ovlivnila tato nelehká situace činnost celé Vaší organizace?

„Činnost euroregionu byla ovlivněna do značné míry především v jarní vlně epidemie, kdy došlo v důsledku vládních nařízení k uzavření státních hranic. Spolupráce s našimi polskými partnery, pravidelné návštěvy a pracovní jednání se tím velmi zkomplikovaly. Po prvotní paralýze jsme však rychle přišli na to, že naše práce může do určité míry pokračovat v tzv. „online“ formě, a kola se tak zase začala pomalu otáčet.“

Jaké akce a projekty Euroregionu Praděd bylo možné zrealizovat?

Velmi mě těší, že i za této nepříznivé situace se nám podařilo zrealizovat tři nábory nových projektových žádostí do Fondu mikroprojektů, v rámci kterých žadatelé na české straně předložili 37 nových projektových žádostí. Euroregion dále pokračoval v realizaci několika vlastních mikroprojektů, vyhlásil fotografickou soutěž, uspořádal studijní cestu, press trip pro novináře, modernizoval své webové stránky, vydal nové propagační materiály a tiskoviny (mapy, turistické průvodce), účastnil se řady prezentačních akcí, na kterých propagoval nejenom svoji činnost, ale především turistickou oblast Jeseníky a mnoho dalšího.“

Euroregion Praděd se prezentuje na různých veletrzích či přehlídkách. Jaké jste zvládli navštívit v letošním roce a co bylo vašim úkolem?

„Euroregion Praděd je certifikovaná destinační společnost, jejíž úkolem je aktivně podporovat a rozvíjet cestovní ruch v turistické oblasti Jeseníky-východ. Na začátku roku, kdy byla situace ještě téměř „normální“, jsme se proto zúčastnili několika významných veletrhů cestovního ruchu v ČR i v zahraniční (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava), na kterých jsme propagovali naši východní část Jeseníků. Obdobné aktivity, i když již menšího rozsahu, probíhaly také na začátku podzimu (Olomouc, Prudnik).“

Konec roku 2020 je za dveřmi. Zajímalo by mě, jaké projekty v letošním roce jste podpořili v rámci česko-polské spolupráce?

„Jak jsem se již zmínila, v letošním roce bylo v rámci Fondu mikroprojektů zaevidováno na české straně celkem 37 projektových žádostí, z těchto bylo 23 projektů schváleno k financování a o jedenácti projektech bude rozhodovat Euroregionální řídící výbor na svém zasedání v prosinci. Převažují projekty typu „people to people“, jejichž hlavním cílem je budovat a rozvíjet česko-polskou spolupráci v oblasti kulturní, sportovní či společenské. Takových projektů máme tedy nejvíce, avšak výjimkou nejsou ani drobné investiční projekty zaměřené třeba na obnovu kulturního dědictví česko-polského pohraničí.“

Kolik finančních prostředků bylo na ně vyčleněno?

„Pro současné programové období na léta 2014 až 2020 bylo do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd vyčleněno přes 9,6 milionů euro, z toho pro českou stranu necelých 3,8 milionů euro, pro polskou stranu přes 5,8 milionů euro. V současné době je vyčerpána více jak polovina těchto prostředků. Program však bude, v souladu s pravidly, ukončen až v polovině roku 2023, takže do té doby je stále možné žádat o dotace a realizovat vlastní projektové záměry.“

V předešlých letech jste v rámci Euroregionu Praděd podpořili několik předvánočních akcí. Na jaké dvě největší si vzpomenete a jakým byly přínosem pro náš region?

„Předvánoční akce jsou rovněž typické aktivity „našich“ mikroprojektů, v rámci kterých města a obce pořádají vánoční jarmarky a společně se svými polskými partnery představují veřejnosti vánoční tradice a zvyky. Krásným příkladem takovýchto projektů byl např. projekt města Krnova „Česko-polské adventní trhy“, nebo projekt „Více společného světla“, jehož realizátorem bylo města Bruntál.“

Co plánujete v příštím roce?

„V příštím roce bychom rádi pokračovali ve všech započatých činnostech. Naší prioritou je úspěšně implementovat Fond mikroprojektů, stejně tak aktivně rozvíjet a propagovat cestovní ruch na našem území. Určitě se však nebráníme novým výzvám či příležitostem. Těším se a jsem zvědavá, co nám příští rok nabídne.“

Než se dostaneme k poslední otázce. Těšíte se na Vánoce? Jak trávíte předvánoční čas? Pečete cukroví?

„Ubránit se předvánočnímu shonu je občas těžké, avšak snažím se nepodlehnout panice a užít si kouzelnou atmosféru plnou koled, vánočních jarmarků a svařeného vína. Pečení cukroví k té době rovněž neodmyslitelně patří. Na Vánoce samotné se těším každý rok moc. Ačkoliv to může znít jako otřepané klišé, přesto musím říct, že Vánoce opravdu vnímám jako čas klidu a pohody, čas splněných přání, radostného očekávání, rodinné blízkosti a pohádek (úsměv).“

Co byste závěrem vzkázala všem občanům našeho česko-polského regionu a našim čtenářům?

„S ohledem k událostem posledního roku bych chtěla všem popřát především pevné zdraví, spoustu optimismu a pozitivní energie a v neposlední řadě také hodně pracovního elánu a nadšení ve všech vašich aktivitách a v těch česko-polských obzvláště.“