KRNOV | Zastupitelé města rozhodli, že město opustí myšlenku rekonstrukce objektu městských lázní a pustí se do přípravy výstavby nového objektu krytého bazénu na „zelené louce“, jehož podoba vzejde z architektonické soutěže. V horizontu pěti až sedmi let by tak měl nový bazén stát v areálu koupaliště. Do té doby bude plavcům sloužit ten současný. Výše investice byla stanovena na maximálně 300 milionů korun.

Foto: ilustrační – Pixabay

Zastupitelé při svém rozhodování vycházeli ze studie proveditelnosti, zpracované společností Relaxsolution, která srovnávala obě varianty, tedy rekonstrukci stávajících lázní a výstavbu nového zařízení. Výhody a nevýhody jednotlivých variant jim na listopadovém zasedání shrnul také vedoucí odboru výstavby Pavel Osadník:

„V případě rekonstrukce lázní by mohlo být hotovo zhruba za tři roky, odhad nákladů je 150 milionů korun, během oprav se ale mohou objevit nečekané problémy. Plusem je, že by stávající areál měl budoucí využití, mínusem oddělený areál koupaliště a krytého bazénu, neměnná dispozice a znečištění venkovních prostor prachem ze skladu paliv sousední teplárny.“

Mezi výhody nového bazénu patří zejména příležitost postavit moderní, energeticky úsporný objekt, který bude i v příštích desetiletích splňovat požadavky obyvatel na trávení volného času. Kladem je také jeho propojení s venkovním koupalištěm. Město ale čeká v příštích sedmi letech nelehká cesta.

„Omezující je ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně a nutnost změny územního plánu, protože část pozemku se nachází v ploše krajinné zeleně. Dále v současném areálu koupaliště není možné vybudovat parkoviště. Jako nejschůdnější cesta se jeví plocha vpravo od Petrovické ulice, která není v majetku města, jednání o případné koupi ale už probíhají. Vyřešit se také bude muset napojení na plyn a centrální zásobování teplem,“ řekl Pavel Osadník.

Nastíněné problémy, dlouhá doba realizace ani investice ve výši 300 milionů korun však zastupitele neodradily a téměř jednomyslně výstavbu nového bazénu schválili. Pro tuto variantu bylo dvaadvacet ze čtyřiadvaceti zastupitelů.

„Jsem rád, že jsme využili šanci a areál městských lázní uděláme kvalitně, bez dramatických kompromisů. Veřejnost si sice pár let počká, ale věřím, že ocení, co jim nabídneme,“ uvedl zastupitel Tomáš Hradil. Podobný názor sdílí také jeho kolega Libor Nowak: „Stavba nového bazénu splňuje požadavky a podmínky 21. století a vše, co od tohoto zařízení můžeme očekávat.”

Co by mohl nový sportovně relaxační komplex nabídnout, nastínil ve studii proveditelnosti její zpracovatel Radek Steinhaizl ze společnosti Relaxsolution. Jako základní provozní střediska, která budou vzájemně propojena a zákazníci je budou moci v různých kombinacích využívat, navrhl pětadvacetimetrový plavecký bazén se šesti drahami, relaxační bazén s možností i částečné plavecké výuky, výplavový venkovní bazén, atraktivní dětské brouzdaliště, velkou vířivku, jeden až dva tobogány, které budou přístupné i z letního areálu, saunový svět s vnitřní i venkovní částí, masáže a případně prostory na pronájem pro kosmetické služby, rehabilitaci, fitness, občerstvení a podobně. Co bude skutečností, se uvidí v průběhu projekčních prací.

Zdroj: MěÚ Krnov