KRNOV | Příznivci plavání a saunování si v letošním roce prodlouží sezonu o jeden měsíc. O změně letitých zvyklostí rozhodli radní, kteří otevření městských lázní v červenci projednávali v souvislosti s rekonstrukcí koupaliště.

Foto: MěÚ Krnov

Proč městské lázně bývají každoročně o prázdninách uzavřeny, vysvětlil jednatel společnosti Technické služby Krnov Štefan Ledvoň: „Bazén bývá uzavřen kvůli nutnosti provést údržbu a opravy na technologii a dále nezbytného kompletního vyčištění a oprav bazénové vany a okolních ploch, jako jsou obklady a podobně. Jde o práce, které se nedají provádět za běžného provozu.“

Zdroj: MěÚ Krnov