DÍVČÍ HRAD | V Dívčím Hradě proběhne „Vzpomínková procházka Životice (Seitendorf) – Sádek (Zottig) – Dívčí Hrad (Maidelberg) 1918 – 2018“, kdy bude slavnostně odhalen restaurovaný památník obětem 1. světové války v místní části Životice a obcí projde slavnostní průvod.  Akce se uskuteční v sobotu 23. června 2018.

Foto: Plakát akce

V místní části obce Dívčí Hrad, v Životicích, se nachází památník obětem 1. světové války. Tento památník stál v blízkosti hlavní silnice dlouhá léta bez povšimnutí a zájmu veřejnosti. Až když se začalo vedení obce Dívčí Hrad zajímat o to, kdo je vlastně majitelem pozemku, na kterém památník stojí, zjistilo se, že je jím Moravskoslezský kraj. „Díky výborným vztahům s Moravskoslezským krajem jsme v roce 2017 vyjednali darování pozemku pod památníkem do vlastnictví obce. Poté začala práce na hledání finančních prostředků k restaurování památníku,“ uvádí starosta obce Jan Bezděk.

Žádost o finanční příspěvek na restaurování památníku podpořil Česko-německý fond budoucnosti ve výši 72.000,-Kč a dalších 1.000,-EUR přispěli potomci německých rodáků, kteří v Dívčím Hradě bydleli. „Je to pro nás velká finanční pomoc. A protože jsme chtěli všem veřejně poděkovat za finanční příspěvek, a zároveň si připomenout sté výročí vzniku Československé republiky a uctít památku obětem první světové války, naplánovali jsme na sobotu 23. června vzpomínkovou procházku, kdy účast přislíbili již potomci německých rodáků z naší obce a starostové okolních obcí a zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky“ dodává Jan Bezděk. V 9 hodin ráno bude odhalen zrenovovaný památník v Životicích a následně průvod navštíví památník obětem světových válek v místní části Sádek a památník obětem první světové války od věhlasného sochaře Josefa Obetha v Dívčím Hradě.

Po vzpomínkové procházce jsou všichni účastníci zváni na sál Kulturního domu Dívčí Hrad, aby společně pokřtili knihu o historii obce Dívčí Hrad v letech 1918 až 2018. „V knize se autoři snažili zachytit novodobý vývoj obce od konce první světové války přes meziválečné období až do dnešních dnů. Mne osobně velmi těší, že na fotografiích, které jsou součástí knihy, je zachycena proměna obce. A myslím si, že ta proměna je k lepšímu,“ zve všechny na křest knihy Bezděk.

A aby byl výčet událostí slavnostního dne kompletní, dodejme, že od 13 hod. se na hřišti u obecního úřadu v Dívčím Hradě uskuteční Pivní slavnosti, kdy návštěvníci budou moci ochutnat více než 12 pivních speciálů od regionálních pivovarů.

Zdroj: OÚ Dívčí Hrad