DÍVČÍ HRAD (FOTO) | V Dívčím Hradě proběhla „Vzpomínková procházka“ kde byl slavnostně odhalen restaurovaný památník obětem 1. světové války v místní části Životice, obcí prošel slavnostní průvod.  Akce se konala v sobotu 23. června 2018.


Foto: Zdeňka Spurná

V místní části obce Dívčí Hrad, v Životicích, se nachází památník obětem 1. světové války. Tento památník stál v blízkosti hlavní silnice dlouhá léta bez povšimnutí a zájmu veřejnosti. Až když se začalo vedení obce Dívčí Hrad zajímat o to, kdo je vlastně majitelem pozemku, na kterém památník stojí, zjistilo se, že je jím Moravskoslezský kraj.

„Díky výborným vztahům s Moravskoslezským krajem jsme v roce 2017 vyjednali darování pozemku pod památníkem do vlastnictví obce. Poté začala práce na hledání finančních prostředků k restaurování památníku. Žádost o finanční příspěvek na restaurování památníku podpořil Česko-německý fond budoucnosti ve výši 72.000 korun a dalších 1.000,-EUR přispěli potomci německých rodáků, kteří v Dívčím Hradě bydleli, ,“ řekl starosta obce Jan Bezděk.

V 9 hodin ráno 23. června 2018 byl odhalen zrenovovaný památník v Životicích a následně průvod navštíví památník obětem světových válek v místní části Sádek a památník obětem první světové války od věhlasného sochaře Josefa Obetha v Dívčím Hradě. U každého památníku byl připraven kulturní program.

Akce se zúčastnili potomci německých rodáků z Dívčího Hradu, starostové okolních obcí a zástupci Poslanecké sněmovny,  Senátu Parlamentu České republiky a občané Dívčího Hradu. U památníku v Sádku, kde všechny přivítala cimbálová muzika, starosta Dívčího Hradu předal německým partnerům symbolicky klíč od obce.

Po vzpomínkové procházce se účastníci sešli na sále Kulturního domu Dívčí Hrad, aby společně pokřtili knihu o historii obce Dívčí Hrad v letech 1918 až 2018. Autorem knihy je historik Jakub Mamula a občan Dívčího Hradu Leo Dedek.

Od 13 hodin se na hřišti u obecního úřadu v Dívčím Hradě konaly Pivní slavnosti, kde návštěvníci mohli ochutnat více než 12 pivních speciálů od regionálních pivovarů. Návštěvníci měli k dispozici kromě pivních specialit skákací hrady, živou hudbu, projížďky na koních, žongléry a také si mohli nechat namalovat něco na obličej.

top