DÍVČÍ HRAD | Obyvatelé bytového domu č.p. 28 v Dívčím Hradě mají k dispozici nová parkovací místa. Díky dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje vybudovala obec čtyři nová parkovací místa před domem.

Foto: OÚ Dívčí Hrad

Z důvodu nárůstu počtu automobilů v jednotlivých domácnostech nájemníků bytového domu č.p. 28 byl stávající počet parkovacích míst za bytovým domem nedostatečný. Obec tak hledala možnosti, jak vyjít požadavkům nájemníků na rozšíření počtu parkovacích míst, vstříc. „Obec zvažovala rozšíření stávajícího parkoviště za domem blíže k lesu. Toto ale projektant nedoporučoval,“ uvádí počáteční myšlenky starosta obce Jan Bezděk.

Nakonec byla, i po diskuzi s nájemníky v rámci schůze nájemníků, zvolena varianta vybudování čtyř parkovacích míst před bytovým domem. „Díky dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje se nám podařilo celkem rychle stavbu zrealizovat. Nyní už nájemníci parkují na nových parkovacích místech,“ uzavírá Bezděk.

Celkový rozpočet na zbudování parkovacích míst včetně zpevněné plochy pro výstup a nástup cestujících autobusem v těsné blízkosti nových parkovacích míst činil 405.232 korun. Moravskoslezský kraj se na realizaci podílel dotací ve výši 44% v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“.

Zdroj: OÚ Dívčí Hrad