KRNOV (FOTO) | Cílem environmentálního projektu „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě…“ je seznamovat děti s živou i neživou přírodou, učit je pojmenovat některé rostliny a zvířata, objevovat krásy světa a prozkoumávat blízké okolí.

Vytvořili jsme v obou třídách mateřské školy ekologické koutky, které poskytují dětem lupy, mikroskopy, pipety, pinzety, odměrné válce a spoustu dalších pomůcek k experimentování a k výpravám do přírody. Získáním dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ se nám daří projekt realizovat a cíle projektu naplňovat. Projekt jsme zahájili v lednu 2019 a ukončen bude v prosinci téhož roku.

Experimentovali jsme se sněhem, vodou, vzduchem, ale i magnety a různými látkami dříve než jsme měli k dispozici soubory k experimentování. Děti se seznamovaly s vlastnostmi vzduchu a pokusem si ověřily, že ohřátý vzduch stoupá vzhůru. Hrály si s balonky a přesvědčily se, že vzduch může dopravit balonek po trase z jedné strany třídy na druhou.

Na zahradě děti zkoušely tvořit potrubí krátké a delší a měřili, ze kterého potrubí voda rychleji poteče. S pomocí paní ředitelky přibíjely děti hřebíčky PET lahve na desku a vytvářely tak originální vodní hru. V rámci recyklování zkoušely děti, jak je to s rozkládáním odpadků a vkládaly do hlíny slupku z banánu, mikrotenový sáček nebo baterie. Dlouhodobým pokusem zjistí, že v některých sklenicích jejich obsah zůstane. V souvislosti s recyklací jsme se také zúčastnili programu Recyklojízdy, která se na náměstí Krnova při své cestě zastavila.

Děti měly za úkol přinášet z domova použité baterie, aby si upevňovaly návyk třídit odpad a mohly zapojit i své rodiče. Z dotačního programu jsme zakoupili do každé třídy didaktické soubory k experimentování, jejichž pomůcky využívaly děti ve třídě i na školní zahradě, ale i na vycházkách po okolí mateřské školy. Pozorovaly klíčení a růst semínek i hrášku v průhledné pomůcce k tomu určené, učily se samostatně provádět pokus a učit je druhé děti (např. výroba sopky na pískovišti, pokus s barveným mlékem a jarem). Na vytvořené školní zahrádce jsme si vypěstovali hrášek, cibulku, kedlubny nebo třeba mátu a šalvěj. Děti se o zahrádku staraly, zalévaly, zbavovaly plevele a pozorovaly, jak se úrodě daří. Po prázdninách nás čeká sklizeň brambor a rajčat a také úklid školního políčka a jeho příprava na zimu.

Podnikli jsme velké množství vycházek do přírody, badatelských výprav po okolí i projektových dnů. Děti si samy připomínaly lupy i mikroskopy, papíry a tužky. S paními učitelkami i pracovníkem ekologické výchovy děti prozkoumávaly Chářovský park, vydávaly se i do městského parku nebo sadů. Celodenní projektové dny jsme s dětmi strávili v Bartošovicích, na Školním statku v Opavě, na Rejvízu nebo zámeckém parku v Městě Albrechticích.

Výukové programy pro děti byly velmi pestré a přinesly mnoho zajímavých informací o zvířatech ale i rostlinách. Děti se seznamovaly s názvy živočichů, stromů, ale i bylinek. Mohly si zblízka prohlédnout živá zvířata, jejich mláďata nebo třeba ohrožené druhy ptáků. Vždy se snažíme, aby projektový den byl motivován a provázen dalšími činnostmi, které s environmentální aktivitou úzce souvisí. Hudební i výtvarné činnosti navazovaly na dané téma, učitelky nabízely hry z ekologických koutků a upevňovaly získané zážitky dětí. Environmentální výchova se prolínala všemi činnosti, které se ve třídách uskutečňovaly.

Zámecký park ve Městě Albrechticích děti navštívily na podzim, kdy mohly sklízet a ochutnávat dary tamní zahrady a odvézt si dýně na další akci zorganizovanou pro rodiče s dětmi. Na jaře jsme se zde vrátili, abychom viděli, jak se daří bylinkám a rostlinkám u paní Alenky a také jsme si odvezli šalvěj do naší školní zahrádky. Paní Alenka dětem vypravovala, jaké rostliny se zde pěstovaly dříve, a také seznamovala děti s plánem obnovy zámecké zahrady. Děti pomáhaly sázet rostlinky, zahrály si na zahradě hry a pozorovaly hmyz. Před deštěm nás Alenka ukryla a hráli jsme si pod střechou různé hry, dávali jsme si hádanky nebo si jen tak povídali.

Arboretum v Opavě jsme si vybrali také proto, že vývoj motýla mohly děti pozorovat i ve svých třídách. V Arboretu mohly děti spatřit obrovské množství kukel a pestrobarevné motýly, kteří byli mnohem větší než ti v naší mateřince. Ve třídách pak pomocí lup zkoumali housenky a pozorovaly, jak se každým dnem zvětšují do doby, než se zakuklily. U líhnutí vydržely sedět a pozorovat, jak se na svět dere jiné stvoření, než které dosud sledovaly. Tato dlouhodobější aktivita byla doplňována o hry, říkadla, básničky i písničky s danou tematikou.

Také výtvarné činnosti směřovaly k malování, kreslení, vyrábění motýlu nebo housenek. Také návštěvy keramické dílny Základní umělecké školy Krnov směřovaly k výrobě hliněných ozdob s motýlky. Děti docházely s paní učitelkou a pracovaly s hlínou, obtiskovaly, řezaly a tvarovaly. Hotové výrobky si děti přinesly do mateřinky a následně si je vzaly domů. Také beseda v Městské knihovně Krnov se točila kolem motýlů. Děti přemýšlely, ve které knížce nebo pohádce viděly motýla, jak se jmenoval a co uměl. Fantazie přivedla děti i k jiným pohádkám, z nichž některé už v mateřské škole hráli, jiné umí samostatně vypravovat.

Snažíme se dětem jít příkladem a třídíme odpad. Ve třídách jsou kontejnery na papír, které děti společně s učitelkami před vycházkou odnáší do velkých modrých kontejnerů u mateřské školy. S plastovými „odpadky“ se děti nesetkávají tak často, přesto plast ukládají na vymezené místo, a když se nahromadí, rovněž ho děti třídí do kontejnerů. Abychom zapojily do třídění i dospělé, zorganizovali jsme program „Recyklohraní“. Rodiče s dětmi přinášeli do tříd různé odpadní materiály, ze kterých jedno jarní odpoledne společně vytvářeli eko výrobky.

Na výstavě se tak mohly pyšnit různé postavičky, ale i zvířátka, různé ozdoby nebo třeba dorty či hudební nástroje. Hotovými výtvory jsme vyzdobili mateřskou školu a rodiče mohli dávat hlasy těm nejpovedenějším, které jsme pak odměnili drobnými odměnami. Dáreček si však odnesli všichni, kteří se Recyklohraní zúčastnili. Mnoho vycházek a badatelských výprav směřují učitelky k pozorování okolní přírody a vedení dětí k udržování pořádku kolem sebe. Děti už ví, že odpadky patří do koše a „vandalem“ označují všechny ty, kteří to nevědí.

Projekt ještě není u konce a nás i děti čekají další aktivity. Samozřejmě budeme připravovat ještě akce pro děti a jejich rodiče. Hned po prázdninách nás čeká výstavba Hmyzího hotelu na školní zahradě a tvořivá dílnička, kde si děti budou vyrábět ruční papír. Když už jsme navázali spolupráci s některými organizacemi, chtěli bychom nadále pokračovat a při plánování aktivit partnery zvát a zapojovat je.

Nezapomeneme na zvířátka a uskutečníme sběr plodů, které následně odneseme do lesa. Čeká nás i úklid lesa a Vánoce pro zvířátka. Ve třídách i na školní zahradě budou nadále pokračovat různé experimenty a dotváření Deníku malého průzkumníka, do kterého budou děti s pomocí učitelek zapisovat vzpomínky z výprav a dokreslovat obrázky. Celý projekt bude sice ukončen Uspáváním broučků, kdy si děti společně se svými rodiči na zahradě zazpívají, zahrají hry a zasoutěží, ale environmentální aktivity budeme s dětmi nadále podnikat.

Autor: Petrošová Marie, ředitelka MŠ Krnov, Mikulášská

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.