BRUNTÁL | Denní stacionář bude od 1. dubna 2018 nová ambulantní sociální služba, která občanům Bruntálu dosud chyběla. Denní stacionář, jehož provozovatelem bude Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o., bude umístěn v klidném prostředí města Bruntál, na ulici Smetanova, v budově bývalé mateřské školy.

Foto: MěÚ Bruntál

Budou zde poskytovány sociální služby klientům se zdravotním postižením, starším 18 let, kteří potřebují péči v zařízení v průběhu dne a zároveň chtějí žít ve svém přirozeném prostředí s podporou rodiny. Klienti budou mít možnost trávit volný čas mimo domov, ve společnosti lidí s obdobným omezením a současně mít zajištěnu sociální péči. Okamžitá kapacita je 15 klientů/den, s tím, že klient nemusí využívat denní stacionář denně, takže Centrum Pohoda může mít v evidenci žádostí mnohem více.

Provoz stacionáře bude od pondělí do pátku, od 6:30 do 17 hodin. Celková délka pobytu ve stacionáři bude zcela individuální podle přání klienta, který si sám určí, zda bude stacionář navštěvovat každý den nebo jen některé vybrané dny a rovněž se sám rozhodne, zda bude ve stacionáři pobývat celodenně nebo jen některé hodiny dopoledne či odpoledne. Péči bude zajišťovat 6 zaměstnanců (pečovatelky, aktivizační pracovnice, sociální pracovník, řidič apod.).

Poskytovány budou základní služby dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a to např. poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti (aktivity, které udržují nebo rozvíjejí uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy) a další.

Denní stacionář je placená sociální služba, přičemž klienti budou hradit stravu, dopravu (pokud nebudou mít vlastní) a služby. Stacionář bude bezbariérový, uživatelé budou mít možnost využívat zahradu a vzhledem k tomu, že areál slouží i mateřské škole, budou mít možnost interakce s malými dětmi, což přispěje k jejich stimulaci a energii do života.

Zdroj: MěÚ Bruntál