BRUNTÁL | Město Bruntál začalo realizovat projekt s názvem „Denní stacionář v Bruntále“. Jak už sám název napovídá, předmětem tohoto projektu je vybudování denního stacionáře, tedy kvalitního a bezbariérového zázemí pro poskytování ambulantní sociální služby. Zařízení vznikne rekonstrukcí nevyužívaného objektu bývalé MŠ v Bruntále s velkou zahradou, na ul. Smetanově.

Foto: MěÚ Bruntál

Potřeba realizace projektu vyplynula ze zájmu obyvatel o službu denního stacionáře, která byla deklarována v rámci několika dotazníkových šetření, při zpracování komunitního plánu sociálních služeb a v rámci neustálé poptávky, kterou eviduje odbor sociálních věcí MÚ Bruntál a příspěvková organizace města – Centrum Pohoda.

Realizací projektu bude zajištěna služba pro osoby se zdravotním omezením, které jsou mnohdy závislé na cizí pomoci. Díky dennímu stacionáři budou moci tito lidé častěji trávit čas příjemným způsobem se svými vrstevníky a s osobami s obdobnými problémy.

V zařízení budou poskytovány základní služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • poskytnutí stravy,
  • vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • aktivity pro rozvoj či udržení mozkové aktivity a fyzické kondice,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti,
  • fakultativní činnosti.

Sociální službu denního stacionáře bude po realizaci projektu využívat celkem 15 uživatelů starších 18 let s různým zdravotním omezením. Předpokládaný termín dokončení projektu je 31. března 2018.

Zdroj: MěÚ Bruntál