ČR | Slyšíte pouze jejich hlas. Mnohdy je to jediná naděje. Vaše šance, jak vyváznout z nebezpečné či krizové situace. Díky němu vám mohou zachránit život.

Foto: Hasiči. cz

Tísňová linka 112

Na tísňové lince 112 se dovoláte pomoci záchranářů ve všech členských státech EU. Je dostupná jak z pevných linek, tak z mobilních telefonů. Je zdarma na celém území EU. Umožňuje určení polohy volajícího. Můžete volat z jakéhokoliv telefonu, i když nemáte kredit nebo SIM kartu nebo je v daném místě omezený signál. V České republice se dovoláte na Krajská operační a informační střediska Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů.

Evropský Den linky 112

11. únor byl oficiálně v roce 2009 prohlášen za Evropský den linky 112, aby se zvýšila povědomost občanů EU o jednotném evropském čísle tísňového volání 112. V tento den se proto konají různé osvětové akce po celé Evropě.

Jak volat na tísňovou linku

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete. V případě, že je třeba asistence více složek (například složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:

 • Zachovejte klid.
 • Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat.
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
  • Vaše jméno a příjmení,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • co se stalo,
  • kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
  • kolik osob potřebuje pomoc.
 • Uveďte, kde je pomoc vyžadována. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, nezapomeňte tuto skutečnost sdělit.
 • Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí na místě (např. nebezpečí výbuchu, výskyt nebezpečné látky apod.).
 • Spolupracujte s operátorem a postupujte podle jeho pokynů a rad. Můžou vám zachránit život.
 • Nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor nevyzve. Počítejte s tím, že se může ozvat zpět pro upřesnění informací.
 • Pokud se situace na místě změní, kontaktujte tísňovou linku znovu.