KRNOV | Města Krnov a Opava připravuje cyklovýlet pro rodiny s dětmi. Startuje se v Krnově u Petrova rybníka nebo v Opavě u koupaliště od 9 hodin. Cestou vás budou čekat různá stanoviště, kde za splnění úkolu dostanete razítko na kartičku, kterou dostanete na startu od pořadatele. V cíli,na vás budou čekat odměny. Oblíbený cyklistický výlet nejen pro rodiny s dětmi proběhne 28. srpna 2020 od devíti do šestnácti hodin.

top