KRNOV | Již potřetí se uskuteční oblíbený cyklistický výlet nejen pro rodiny s dětmi „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu“, který pořádá město Krnov ve spolupráci s městem Opava, obcí Úvalno a dalšími partnery. Projet se po Slezské magistrále, kde na účastníky čeká několik zajímavých stanovišť s úkoly, bude možné v sobotu 2. září od 9.00 do 16.00 hodin.

Foto: plakát akce

V Krnově bude start u Petrova rybníka, v sousedství prodejny ryb Povodí Odry, v Opavě se startuje od vedlejšího vchodu městského koupaliště v Městských sadech. Na trase, která je vedena po cyklostezce Slezská magistrála, budou na cyklisty čekat stanoviště od partnerů akce, kterými jsou TIC Krnov, SVČ Krnov, Městská policie Krnov, obec Úvalno, sdružení Cyklistika pro všechny Krnov, Klub deskových her Pajdulák, Český červený kříž, SVČ Opava a nově i muzejní expozice Slezský venkov. Každá z těchto organizací si připravila malou prezentaci a cyklisté pak na těchto stanovištích budou plnit zajímavé úkoly. Po splnění všech obdrží účastníci v cíli jeden ze symbolů měst – Kofolu či Jupíka na krnovské straně, Fidorku na té opavské.

„Cyklojízda je součástí akcí na podporu udržitelné mobility, které jsme v letošním roce organizovali. Budeme rádi, když se cyklisté dobře pobaví, udělají něco pro své zdraví a také poznají část Krnovska a Opavska. Jelikož je akce součástí projektu, na který jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje, získají děti v cíli v Krnově dáreček navíc, a to zajímavý reflexní prvek, který přispěje k jejich větší bezpečnosti,“ uvedla Jana Chylíková z odboru strategického rozvoje.

O oblíbenosti výletu svědčí i fakt, že se do něj zapojují i další organizace, které působí v blízkosti cyklostezky – v loňském roce se do akce zapojila obec Úvalno, v letošním roce to bude navíc muzejní expozice Slezský venkov v Holasovicích, kde je možné nahlédnout do života slezské vesnice v období první republiky. V letošním roce tak bude celkově 10 stanovišť:

1. Krnov – u Petrova rybníka: Město Krnov a TIC Krnov,

2. Krnov – před hrází: Střediskov olného času Krnov

3. Krnov – za hrází: Městská policie Krnov

4. Úvalno – odpočívadlo: Obec Úvalno

5. Skrochovice – odpočívadlo: Cyklistika pro všechny Krnov

6. Holasovice – Hostinec U Laryšů: Klub deskových her Pajdulák

7. Holasovice – muzeum Slezský venkov: Slezský venkov, o. s.

8. Vávrovice – U Hřiště: Český červený kříž

9. Opava – Městské sady: Středisko volného času Opava

10. Opava – Městské sady před koupalištěm: Město Opava

Cyklovýlet „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu“ je součástí projektu Udržitelná mobilita Krnov 2017, který je spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Zdroj: MěÚ Krnov