KRNOV | Na pěti místech ve městě byly ve středu 1. července umístěny informační panely, na nichž jsou představeny úpravy řeky Opavy v daném místě, jak je navrhli autoři studie „Krnov: řeka ve městě“.

Foto: MěÚ Krnov

Pokud se budete chtít s navrhovaným způsobem začlenění řeky Opavy do života našeho města seznámit blíže, můžete se zúčastnit procházky s architekty, která se koná už příští týden, ve středu 8. července. Sraz účastníků je v 16.00 hodin u silničního mostu přes řeku Opavu u domu s pečovatelskou službou v Hlubčické ulici.

Zdroj: MěÚ Krnov