BRUNTÁL | Bruntálští radní ve středu 4. října posunuli o další krok kupředu realizaci protipovodňových opatření města Bruntál. Rada schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele v rámci této veřejné zakázky. Cílem projektu je především zlepšení informovanosti obyvatelstva a zdokonalení výstražného systému pro případ ohrožení města a okolí povodněmi.

Foto: MěÚ Bruntál

Předmětem projektu je proto modernizace místního informačního systému: s instalací lokálního výstražného a varovného systému budou pořízeny nové bezdrátové hlásiče, ústředna, vodoměrná a srážkoměrná stanice. Povodňový plán bude zdigitalizován. Projekt je realizován v katastrálním území Malá Véska (Nová Véska), Skrbovice, Široká Niva, Nové Heřminovy (místní část Kunov) a Bruntál – město.

Náklady na realizaci projektu přesáhnou čtyři miliony korun (s DPH), projekt je spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zdroj: MěÚ Bruntál