KRNOV | Lidé, kteří letos navštívili koupaliště, ho naposledy zažili v podobě, která mu byla dána při jeho vzniku v roce 1934. Město ho v příštích měsících zrekonstruuje. V novém by se mohlo ukázat už příští sezonu.

Foto: model – MěÚ Krnov

O rekonstrukci koupaliště definitivně rozhodli zastupitelé, když na svém zářijovém zasedání schválili úpravu městského rozpočtu, v níž je na tuto investiční akci pro tento rok vyčleněno téměř 29 milionů korun. Jaký bude následný postup, popsal na zasedání zastupitelstva města 6. září místostarosta Michal Brunclík:

„Předpokládáme, že na schůzi rady města 13. září schválíme zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku. Na druhý den bude výzva zveřejněna na profilu zadavatele a od 15. září začne běžet lhůta pro podávání nabídek. Abychom dostali nabídky korektní, tak v zadávací dokumentaci budu radě města navrhovat, aby firma, která se přihlásí, musela složit jistinu 500 tisíc korun. Tím se budeme snažit omezit to, aby dodavatel nedal nízkou cenu a pak nám neřekl, že z kapacitních důvodů nepodepíše smlouvu. Půl milionu složí jako takovou pojistku, že to myslí vážně.“

Lhůta pro podávání nabídek skončí 5. října a o vítězi soutěže by měla rozhodnout rada města 11. října. „Jsem přesvědčen o tom, že některé stavební práce, například bourací, se dají provést ještě v tomto kalendářním roce. Následně harmonogram prací je stanoven tak, aby koupaliště mohlo být otevřeno nejpozději 30. června 2018. Nechci tvrdit, že se nemůže stát neočekávaná komplikace, způsobená třeba počasím, to nemůžeme předvídat, nicméně celá záležitost je z hlediska stavebního i finančního připravena záměrně do dvou let tak, aby dopad na městský rozpočet nebyl drtivý, práce byly provedeny technologicky správně a aby výsledek byl pozitivní. Dnes, na začátku září jsem přesvědčen, že to stihneme a zvládneme,“ dodal Michal Brunclík.

Rekonstrukce koupaliště bude spočívat v úpravě stávajících venkovních plaveckých bazénových van, které budou opraveny a překryty speciální fólií, v opravě objektu strojovny bazénové technologie a ve vybudování nových akumulačních jímek, včetně úpravy okolních ploch. Dětský bazén bude vybudován nový. Po rekonstrukci bude mít vodní plocha bazénů kapacitu 505 osob a areál pojme až 1767 návštěvníků denně. Orientační cena rekonstrukce je necelých 37 milionů korun.

Zdroj: MěÚ Krnov