MSK | S kolika penězi bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Jakou částku pošle školám, nemocnicím a dalším krajským příspěvkovým organizacím, kolik padne na dopravu a další aktivity? Do čeho se bude investovat? Rozpočet na rok 2018 je připraven a zveřejněn, občané se k němu mohou vyjádřit.

Foto: MSK

Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 je od 28. listopadu zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje. Své připomínky k němu mohou občané vyjádřit písemně a doručit je do 13. prosince 17 hodin na podatelnu krajského úřadu, nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 14. prosince.

Rozpočet Moravskoslezského kraje v celkové výši 9,353 miliardy korun je navrhován jako schodkový – počítá s příjmy 8,237 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 9,353 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 1,116 miliardy korun, využije kraj peníze z úvěru na předfinancování akcí spolufinancovaných z Evropské unie a zejména využije nespotřebované prostředky rozpočtu kraje na rok 2017.

„Návrh rozpočtu je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí očekávaného růstu ekonomiky v České republice – predikce Ministerstva financí předpokládá růst HDP o 2,9 procenta. Tento návrh podporuje naplňování strategických dokumentů schválených zastupitelstvem kraje a byl sestaven v souladu s programovým prohlášením rady kraje Vize 2024,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že na  běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 6,456 miliardy korun. Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou.

Základní prioritou připraveného rozpočtu je garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje na odpovídající úrovni (včetně pokrytí nárůstu platů), zabezpečení zákonných povinností kraje a udržení nízké zadluženosti kraje. Úvěrové zdroje budou v roce 2018 využívány pouze na krátkodobé předfinancování dotací u akcí spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu.

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 14. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba o 0,714 miliardy korun více než letos.

„Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 2,896 miliardy korun. Většinu tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů. K největším plánovaným investicím patří například rekonstrukce Výškovické ulice v Ostravě včetně mostů (silnice III/4787), revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice. V prvním čtvrtletí příštího roku by měla být také zahájena rekonstrukce výstavní budovy a budování nové expozice Muzea Těšínska. V krnovské nemocnici se začne stavět lékárna a onkologie. Počítáme také s dokončením výstavby Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně a revitalizace budovy Domova Letokruhy. Na podzim by měla být hotová i budova dílen pro obor opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál. Vyčlenili jsme také peníze na stavební úpravy školních budov, pořízení zdravotnických přístrojů a další,“ řekl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Nově je na úřední desce a internetových stránkách Moravskoslezského kraje (dle novely zákona č. 250/2000 Sb.) vyvěšen návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019-2021. Občané kraje mohou uplatnit připomínky i k tomuto návrhu.

——————————————————————————————————–

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019-2021 je nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Výhled kraje je kvůli značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let. V těchto letech bude kraj kromě projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci končícího programového období 2014 – 2020 realizovat další významné projekty, a to za pomoci zdrojů Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Výhled nepočítá s přijetím nového úvěru, zadluženost kraje se bude snižovat a je předpoklad, že do konce roku 2021 výrazně klesne na úroveň cca 1 mld. Kč (pokles o 60% oproti konci roku 2018). Všechny úvěry Moravskoslezský kraj splatí v roce 2025.

Zdroj: MSK