KRNOV | Město Krnov se bude v letošním roce ucházet o finanční prostředky z evropských fondů na regeneraci Chářovského parku, jenž je kulturní památkou. Evropská dotace může pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů na realizaci. Práce by podle předběžných propočtů měly stát 13 milionů korun.

Zdroj: MěÚ Krnov

V čem bude regenerace spočívat, vysvětlil v pondělí 19. února ve studovně městské knihovny na veřejném projednání projektu jeho spoluautor krajinářský architekt Radek Pavlačka z Ateliéru Zahrada Olomouc. „Rekonstrukce se zabývá třemi oblastmi. Renovací rybníků, obnovou cestní sítě a jejím doplnění a celkovou revitalizací zeleně. Co se týká rybníků, počítá se s obnovou jejich technologie, to znamená od nápustného až po výpustný objekt. V projektu se zabýváme i zpevněním nejrozpadlejších partií břehů a odvozem nadbytečné hmoty, která se postupně v rybnících usadila. V podstatě chceme obnovit původní velikost rybníků a vybudovat nové břehy a veškeré další náležitosti, které k vodním dílům patří, popsal.

Obnovena bude také cestní síť, a to ve stávajícím rozsahu a ze stejných, tedy převážně pískových, materiálů. „Některé chodníky, které dnes už nejsou vidět, budou renovovány a navrhli jsme také tři trasy z kamenných šlapáků s travnatými spárami. Jejich trasování vychází z logiky stávajících cest a častých směrů pohybu návštěvníků,“ upřesnil Radek Pavlačka. Za nový bude vyměněn všechen mobiliář, tedy lavičky a odpadkové koše.

Zásahů se dočká i zeleň. „Asi polovina inventáře se během několika let dostane do stavu, kdy bude muset být odstraněna. Potřebujeme proto už teď do parku dostat mladé porosty, což obnáší kácení některých partií, aby měly mladé dřeviny dostatek sluníčka a vzduchu,“ řekl architekt. Nové stromy, převážně jehličnaté, jsou v rámci celého parku navrhovány do větších či menších skupinek, ojediněle se objeví solitér. V rámci keřového patra se počítá s výsadbou keřů, z nichž ty stálezelené jsou situovány zejména do okrajových partií parku, aby došlo k jeho odclonění od okolí. Některá místa budou doplněna trvalkami a dojde také k rozšíření travnatých ploch.

Chářovský park, který je kulturní památkou, byl založený v roce 1899. Má rozlohu 2,2 hektaru a roste v něm řada zajímavých taxonů dřevin, zejména jehličnatých. Jeho druhová bohatost v důsledku opožděných pěstebních zásahů, nevhodných dosadeb v 70. letech 20. století, ale především vlivem záplav v roce 1995 a 1997, silně utrpěla. V parku je vybudována síť cestiček a několik mostků k překonávání vodních ploch.

Zdroj: MěÚ Krnov