KRNOV | Město Krnov připravuje rekonstrukci Chářovského parku, který je kulturní památkou. Vycházet bude ze studie, jejímž autorem je Radek Pavlačka. Ten projekt regenerace parku představí v pondělí 19. února v 18.00 hodin ve studovně městské knihovny na veřejném projednání, jehož součástí bude také vhled do historie parku.

Foto: Plakát akce