OSOBLAHA (FOTO) | Parní vlak na Osoblažské úzkokolejce se vydal zpět v čase do března roku 1945. V rámci Hornoslezské operace se jednotky Rudé armády snažili dostat na území dnešní České republiky a osvobodit její první město – Osoblahu. Během této bitvy boje zuří i na místní železniční stanici, kterou se před místními partyzány snaží udržet jednotky německé branné moci. A právě simulaci bojů cestující zažili s vojáky z Klubu vojenské historie Budčeves – Veteranen, kteří přepadení připravili. Akce se konala v sobotu 21. září 2019.

Osoblaha byla prvním osvobozeným městem na území dnešní České republiky

Z kroniky města Osoblaha se dozvídáme, že válka zasáhla Osoblahu dne 16. března 1945, kdy začala evakuace obyvatelstva do šumperského okresu. Mezitím sovětská armáda obklíčila Osoblahu a sevřela německé jednotky v obrovitém kotli. V noci ze 17. na 18. března již hořely okolní vesnice a v neděli 18. března pronikl do města první sovětský voják. V pondělí 19. března sovětské jednotky zahájily boj o město. Následující dny bylo město odstřelováno a život ve městě, které začalo hořet se zastavil. Až 21. března se podařilo prvním jednotkám probít se do sutin města a následující den, 22. března byla Osoblaha rozhodujícím útokem sovětské armády osvobozena.

Bohužel bylo zničeno přes 90 % budov ve městě a následně po odsunu většinového německého obyvatelstva bylo rozhodnuto, že budovy budou strženy a místo nich vyroste nová zástavba v socialistickém stylu.

Válečné boje neušetřily ani Osoblažskou úzkokolejku. Ze staniční kroniky stanice Třemešná ve Slezsku se dozvídáme, že vážně nebyly poškozeny akorát samotné koleje a mosty. Nádražní budovu v Osoblaze poškodila nálož, která měla otevřít zamčenou pokladnu v jejímž důsledku následně proběhla dostavba nádraží do dnešní podoby. Budova zastávky Horní Povelice, která dnes již neexistuje dostala tři dělové zásahy a v Třemešné byla zničena vodárna pro úzkokolejku a s ní výhybka č . 1. Další budovy byly válkou naštěstí ušetřeny.

Vozový park na tom byl ovšem mnohem hůř. Všechny lokomotivy a vozy z úzkokolejky byly soustředěny v Třemešné a zde zničeny. Konkrétně 1 lokomotiva, 3 motorové vozy a 1 vlečný byly spáleny, 1 lokomotiva převržena. Poslední třetí lokomotiva byla naštěstí tou dobou v krnovských dílnách a byla uchována.

Provoz na Osoblažské úzkokolejce a přilehlé trati Krnov – Jindřichov byl obnoven 28. října 1945. I tak ovšem přetrvávaly problémy s nedostatkem náhradních dílů. Ty byly překonány až v 50. letech s příchodem nových motorových lokomotiv.

Zdroj: Slezské zemské dráhy- Osoblažská úzkokolejka

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.