OSOBLAŽSKO | Společnost Slezské zemské dráhy, která společně s dobrovolníky a nadšenci provozuje na železniční trati Třemešná – Osoblaha turistické vlaky včele s parní lokomotivou hlásí opět úspěšnou sezónu, včetně návštěvnického rekordu. 

Foto: STA

Všem návštěvníkům, kteří se v roce 2017 svezli našim parním vlakem, děkujeme a srdečně je zveme do sezóny nové, jubilejní. S příchodem nového jízdního řádu 2017/2018 Vám tak přinášíme souhrn informací a novinek z naší dráhy.

Nový rekord, více než 5 500 návštěvníků se svezlo v roce 2017 parním vlakem na Osoblažsku

„Nový návštěvnický rekord se nám podařilo překonat během Svatomartinské jízdy, která již tradičně bývá u našich návštěvníků oblíbená“, informuje Pavel Schreier ze Slezských zemských drah a připojuje další zajímavosti. „Trend stoupající návštěvnosti je u nás pravidelný. Během léta roku 2014 jsme ve vlaku přivítali poprvé návštěvníka s číslem 5 000. Minulý rok se návštěvnost zastavila téměř na čísle 5 300 a tento rok se podařilo posunout zájem o náš parní vlak ještě dál a dosáhnout čísla 5 520“, zmiňuje pozvolný růst návštěvnosti Schreier.

Příští rok ve znamení dvou významných jubileí

„V příštím roce budou moci zažít naši návštěvníci návrat do starých časů“, upozorňuje dále Pavel Schreier na nosná témata nadcházející sezóny. Těmi budou 100 let od vzniku Československa a 120 let od vypravení prvního vlaku z Třemešné do Osoblahy. „První republiku budeme prezentovat například v rámci akce FAJNÉ LETO, ale i během roku budeme vnášet do vlaku prvorepublikovou atmosféru. Navazujeme tak na aktivitu CzechTourism, který určil pro rok 2018 klíčové téma právě První republiku“, pokračuje Schreier.

Vrcholem sezóny 2018 budou dvoudenní zářijové oslavy 120 let Osoblažské úzkokolejky. „Tuto akci chceme pojmout jako dvoudenní festival plný zábavy s vůní parních lokomotiv, který Osoblažsko nezažilo téměř 60 let. Nebude to ovšem jen úzkokolejka, ale do programu se zapojí i obce podél Osoblažky a další aktéři“, láká na nadcházející oslavy Schreier. Návštěvníci ale nepřijdou ani o své tradiční letní vlaky, například vlak s Loupežníkem Hotzenplotzem nebo strašidly. Sezóna začne již tradičně 8. května.

Spolupráce s krajem, destinační společností ale i obcemi a nadšenci

David Chovančík, předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky, který zajišťuje pro Slezské zemské dráhy tematické vlaky a marketing, osvětluje co všechno má vliv na trend stoupající návštěvnosti.

„Je to především aktivní spolupráce se všemi složkami v cestovním ruchu. Kupříkladu s obcemi na Osoblažsku připravujeme tematické vlaky. Za všechny mohu jmenovat Strašidelný vlak do strašidelného zámku ve Slezských Rudolticích nebo Svatomartinský vlak na Svatomartinské hody do Bohušova. Starostové osoblažských obcí jsou na úzkokolejku hrdí a vycházejí nám v mnohém vstříc, za což jsme jim samozřejmě vděčni“, zmiňuje Chovančík a ihned doplňuje, že lokální úroveň spolupráce nestačí.

„Tím hlavním podporovatelem, nejen finančním ale také motivujícím, je Moravskoslezský kraj. Ten nejen že přispívá na provoz parních vlaků dotacemi, ale také naši železnici zapojuje do svých projektů jako například TECHNOTRASA nebo připravovaný projekt k 100 letům Československa. Tuto spolupráci dále koordinuje místní destinační management turistické oblasti Jeseníky, ve kterém má Osoblažská úzkokolejka svého zástupce v Radě pro cestovní ruch. Zde tvoří místní projekty a produkty jako například úspěšnou soutěž Brány Jeseníků. Bez aktivní spolupráce bychom dnes neměli tak dobré výsledky“, dodává Chovančík.

Zdroj: Slezské zemské dráhy, o.p.s