MSK | Hasiči denně vyjíždějí k větším či menším požárům v bytových domech. Při většině z těchto zásahů hasičům komplikovaly dojezd na místo události a nejvhodnější ustavení techniky nevhodně zaparkované automobily.

Foto: HZS MSK

Málokterý řidič při parkování myslí na to, že nevhodně zaparkovaným vozidlem může ohrozit život svůj nebo svých blízkých. Prioritou je pro řidiče zaparkovat a to nejlépe, co nejblíže svému domovu. Co ale v případě, že bude potřebovat pomoc? A to nejen od hasičů v případě požáru, ale také při zdravotních potížích od záchranné služby nebo při ochraně svého majetku od policie.

Základní předpoklad k tomu, aby se k Vám pomoc dostala včas je rychlé ohlášení události, bezproblémový dojezd a nejvhodnější ustavení požární techniky na místě události. Automobily zaparkované tak, že neponechají potřebnou průjezdnou šířku vozovky, automobily zaparkované na nástupních plochách pro požární techniku a před nadzemními nebo nad podzemními hydranty brání rychlému a účinnému požárnímu zásahu.

Myslete při parkování na to, že i Vy nebo Vaši blízcí můžete potřebovat pomoc. Parkujte vždy na k tomu vyhrazených místech a dále respektujte tyto zásady:

Ponechte trvale volně průjezdnou šířku příjezdové komunikace k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům, nejméně 3 metry,
Neparkujte přímo před vstupem do objektu,
Neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku – tato plocha slouží k ustavení výškové techniky v případě požárního zásahu,
Neparkujte v těsné blízkosti nadzemních i podzemních hydrantů.

Pomůžeme Vám, ale musíme se k Vám dostat včas.

Zdroj: HZS MSK

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.