MSK | O online přednášky je ze stran škol stále větší zájem a tak děti sedíc doma u zapnutých počítačů, tabletů či mobilních telefonů mohou komunikovat nejen s učiteli, ale také s policejními preventisty. A v měsíci dubnu tomu nebylo jinak.  

Policejní preventisté reagují na požadavky daných základních škol a podle potřeb tomu přizpůsobují také své přednášky. A témata jsou různorodá.

Během 14 přednášek bylo v okrese Karviná s projektem „Tvoje cesta onlinem“ seznámeno na 300 žáků 2. stupňů základních škol. Přednášku na téma „Bezpečně na bruslích“ si nenechaly ujít ani děti z 1. stupně.

Naopak na Bruntálsku a Opavsku byl zájem zejména o přednášky na téma „Trestní odpovědnost“, kterou si v průběhu měsíce vyposlechlo na 100 žáků 9. ročníků základních škol. Dalším neméně důležitým tématem, o které školy projevily zájem, bylo téma „Návykových látek“ a „Nebezpečí Internetu“. O těchto tématech si policejní preventistka povídala s dalšími sedmi desítkami dětí. 

Region Nový Jičín se taktéž nesl v duchu „Trestní odpovědnosti“, a dalším oblíbeným tématem přednášek „Tvojí cestou onlinem“, tématy určenými především pro 2. stupeň základních škol. 

Děti základní školy z Frýdecko-místecka si během přednášek rozšířily obzory v souvislosti s tématem „Kyberšikany“, a ti nejstarší s policejní preventistkou probrali téma „Trestní odpovědnosti“.

Ostravské přednášky se také nejčastěji ubíraly směrem k trestní odpovědnosti, zkrátka nepřišly ani mladší děti, žáci 1. třídy s přednáškou zaměřenou na dopravní tématiku a vlastní bezpečí.

Přestože přednášky probíhají distančně, bylo při 36 uskutečněných přednáškách osloveno téměř 700 žáků základních škol v celém Moravskoslezském kraji.

Zdroj: Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.