RÝMAŘOV | V týdnu od 10. října začala oprava místní komunikace na ulici 1. máje. Ulice bude zcela uzavřena od křižovatky s místní komunikací Hornoměstská po křižovatku u prodejny Hruška, a to včetně parkovacích ploch u budovy Městského úřadu Rýmařov a u bytových domů. Objízdná trasa bude možná po místních komunikacích.

Foto: ilustrační Pixabay

Průchod a příjezd na staveniště bude upraven podle postupu prací a bude řádně označen. Obyvatelům bytových a rodinných domů v prostoru stavby bude umožněn bezpečný přístup, zajištěno bude také zásobování prodejny Hruška.

Komunikace na jmenované ulici dostane nový povrch z asfaltobetonu, který bude lemován kamennými obrubníky. Chodníky podél ulice 1. máje budou z kamenné dlažby, ostatní zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby.
U bytových domů bude položen nový povrch komunikace, parkovací stání budou z betonové zasakovací dlažby. Celkem zde bude 35 parkovacích míst, z toho 2 pro imobilní.

V prostoru zelené plochy je navrženo nové stání pro kontejnery na komunální odpad o ploše 8,25 x 4,75 m. V rámci stavby bude osazeno 11 kusů LED svítidel, které nahradí a doplní stávající veřejné osvětlení.

Předpokládané ukončení stavebních prací je 20. prosince 2022.