KRNOV | Prostor bývalé kotelny v areálu Karnoly se mění na veřejné prostranství plné zeleně. V záhonech již kvetou některé trvalky, pracovníci štěrkopískem srovnávají terén, kterým se jako vlákno vlní dvouřádek z kostek.

Foto: MěÚ Krnov

Byla zahájena rekonstrukce zdi od Mlynářské ulice a na její vnitřní straně pokračuje výstavba ocelové pergoly pro popínavé rostliny. Probíhají rovněž přípravy na výsadbu stromů a instalaci mobiliáře. Práce za 2,3 milionu korun bez DPH, které provádí firma Grispa, skončí tento měsíc.

„Při návrhu revitalizace a oživení industriálního areálu pomocí zeleně jsme pracovali s myšlenkou haptické zahrady, která umožňuje použití všech smyslů. Proto jsou v záhonech aromatické rostliny typu levandule, máty, ale i jahodovník, který netradiční kontrast starého industriálního prostoru umocňuje,“ uvádí autor návrhu architekt Marek Juránek. Kromě trvalkových záhonů budou ještě vysazeny keře a jedenáct stromů – šest sakur, tři jinany dvoulaločné a dva muchovníky.

„Zahrada bude ve svém rozjezdu vyžadovat chvíli trpělivosti, aby dosáhla rozkvětu a umožnila nabídnout návštěvníkovi onu atmosféru, kterou jsme zamýšleli. Osobně se těším na sakurovou alej, která naváže na vstup do areálu zámku, kde se již dokončuje také prostranství určené veřejnosti. Tyto prostory budou nabízet jiný zážitek a budou se hezky doplňovat,“ dodává architekt.

Prostranství, které by mělo v budoucnu sloužit také pro konání kulturních akcí, zaplní nejen zeleň, ale i mobiliář v podobě laviček, parkových židlí, solitérních kamenů, odpadkových košů nebo stojanů na kola. Do některých trvalkových záhonů budou umístěny mísy z povětrnostně odolné oceli, které budou sloužit jako pítka pro ptáky a hmyz.

V současné době prováděné práce jsou první etapou revitalizace tohoto veřejného prostranství. V dalších fázích by mělo přijít na řadu osvětlení areálu, výstavba fixního pódia pro konání kulturních akcí, vybudování kruhové vyhlídky symbolizující historickou baštu, osazení uměleckých instalací a rozvinutí výsadby záhonů a zeleně.

V areálu bývalé Karnoly v letošním roce již došlo k vestavbě trafostanice a demolici kotelny, po níž zbyl jen podstavec původního zděného komína s korunní římsou. Budovu kotelny bude připomínat její půdorys vytvořený z žulových kostek v trojřádku. Úpravě veřejného prostranství předcházel archeologický průzkum, jeho závěry zatím archeologové nezveřejnili.

Zdroj: MěÚ Krnov

top