BRUNTÁLSKO, OPAVSKO | V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájil trestní stíhání padesátiletého muže z Bruntálu jako obviněného ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Foto: Policie ČR

,,Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený muž nejméně od letošních jarních měsíců do začátku října 2023 v rodinném domě i na přilehlém zahradním pozemku v místě jeho trvalého bydliště bez speciálního oprávnění vypěstoval několik desítek kusů rostlin konopí setého obsahující delta-9-tetrahydrokanabinol (THC), které následně usušil a připravil k výrobě různých konopných produktů a potravin. Při nařízené domovní prohlídce na základě příkazu Okresního soudu v Bruntále bylo v obytných prostorách domu nalezeno a k dalším procesním úkonům zajištěno 1.659 gramů sušené hmoty (marihuany), 29 kusů polovičně usušených rostlin konopí o váze 590 gramů a na zahradě v nadále rostoucím stavu celkem 55 kusů rostlin konopí o výšce mezi 150 až 180 centimetrů,” sdělil mluvčí policie René Černohorský. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

,,V uplynulých dnech opavští policisté a kriminalisté z tak zvaného Toxi týmu po několika měsíčním prošetřování a prověřování rozkryli organizovanou a velmi sofistikovanou skupinu pachatelů z Opavska a z Novojičínska, která vyráběla a následně distribuovala návykovou látku – pervitin. Jako inspirace této drogové skupině nejspíše posloužil seriál „Perníkový táta“, neboť pachatelé pervitin vyráběli na odlehlých místech v různých lesích (na Vítkovsku), a to v upraveném terénním dodávkovém automobilu. Uvnitř party 9 osob byly striktně rozděleny role, někteří členové drogu vyráběli, další při varném procesu střežili okolí, zbytek členů sháněl prekurzory a následně na různých místech distribuoval (prodával) pervitin. V této skupině osob byly rovněž manželky obou hlavních aktérů, které se na samotné distribuci drogy výrazným způsobem rovněž podílely a společně se svými životními partnery a s dalšími osobami návykovou látku za úplatu nabízely k prodeji na různých místech v okresech Opava a Nový Jičín,” uvedl k dalšímu případu Černohorský.

,,Komisař 2. Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě tak v těchto dnech zahájil trestní stíhání 9 osob (7 mužů a 2 žen) ve věku mezi sedmadvaceti a devětačtyřiceti let let z Opavska a z Novojičínska jako obviněné ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, poněvadž jako členové organizované skupiny se každá různou měrou podílela na výrobě a distribuci pervitinu, a to opakovaným opatřováním léčiv s obsahem pseudoefedrinu (převážně z Polska), dalších potřebných chemikálií a prekurzorů sloužící k výrobě této návykové látky, vzájemnou kooperací a dělbě úloh při procesu vaření a následného prodeje amfetaminu/metamfetaminu několika odběratelům na různých místech Opavska a Novojičínska,” informoval dále mluvčí.

U jednoho z obviněných, a to třicetiletého muže z Vítkovska se jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody v délce jednoho roku, se zkušební dobou do poloviny dubna roku 2024.

,,V rámci realizace výše uvedeného protiprávního jednání a chování bylo policisty ze Zásahové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Ostrava zadrženo celkem 9 osob, a to krátce po jejich varném procesu nových dávek pervitinu na teritoriu Vítkova, v části Klokočov. Následně byly ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Opavě provedeny 3 domovní prohlídky a další 3 prohlídky jiných prostor (například automobily). V průběhu těchto soudně nařízených prohlídek byla nalezena a zajištěna kompletní varna na výrobu omamných a psychotropních látek a jedů včetně laboratorního skla, prekurzorů a chemikálií, dále 400 gramů efedrinu, 100 gramů amfetaminu/metamfetaminu (pervitinu) a také 2 kilogramy šperků ze žlutého kovu (řetízky, náramky, přívěšky) a finanční částka na hotovosti ve výši 1 milionu korun českých. Z celkového počtu 9 obviněných osob bylo 5 pachatelů vzato do vazby a 4 lidé jsou trestně stíháni na svobodě,” sdělil mluvčí závěrem.

Tato trestná činnost s drogovou problematikou je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR