BRUNTÁLSKO | S hromadným dobrovolným dárcovstvím krve začali policisté územního odboru Bruntál v roce 2021 v reakci na nedostatek vhodných dárců a celkový celorepublikový nedostatek krve na transfúzních stanicích. Vznikla spolupráce s AGEL Transfúzní službou v Bruntále a policisté se dnes 22. listopadu 2023 již po čtvrté v řadě a po druhé v letošním roce sešli k hromadnému odběru krve. 

Foto: Policie ČŘ

Přes dvě desítky policistů z dopravní a pořádkové policie, které doplnili kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování darovali svou krev, aby doplnili krevní zásoby Transfúzní služby. K dárcovství krve se pravidelně připojují jak letití dárci, tak každoročně přibývají také prvodárci. A nejinak tomu bylo i dnes, kdy řady dárců rozšířili 2 prvodárci. Pravidelní dárci krve dochází mimo jiné k hromadným odběrům krve i na odběry krve dle aktuálních potřeb zdravotnických zařízení. 

 

Během dvou letošních hromadných odběrů darovali policisté územního odboru Bruntál v AGEL Transfúzní službě v Bruntále téměř 30 litrů své krve. 

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČŘ

Foto: Policie ČŘ

Foto: Policie ČŘ