BRUNTÁL | Jejich heslem je „Pomáhat a chránit“ a opakovaně dokazují, že svůj závazek plní na 100 %. Ve sluncem prozářenou středu zavítalo do AGEL Transfúzní služby 32 příslušníků Policie ČR z celého okresu. Policisté z Bruntálu a jeho okolí a pravidelní dárci krve a plazmy v jedné osobě s sebou přivedli hned pět kolegů, které AGEL Transfúzní služba nově přijala do své velké dárcovské rodiny.

Foto: AGEL Transfúzní služba

„Policisté se opětovně a rádi připojili k již tradičnímu hromadnému dobrovolnému dárcovství krve, tak jako v předchozích letech. Doufáme, že jsme motivovali i ty, kteří doposud s dárcovstvím otáleli,“ sdělila nprap. Karla Špaltová, policejní preventistka Moravskoslezského kraje.

„Máme vždy velkou radost, když vidíme v řadách policie také známé tváře – pravidelné dárce. Není výjimkou, že příslušníci Policie mají na svém dárcovském „kontě“ přes 120 bezpříspěvkových odběrů, které Český červený kříž oceňuje Zlatým křížem 2. třídy. Vážíme si každého dárce, který k nám přijde a daruje krev. Pro z jištění krevní soběstačnosti v Česku je třeba každoročně získat 33 tisíc nových dárců krve,“ sdělila Marcela Kučerková, referentka marketingu AGEL Transfúzní služby.

„Děkujeme příslušníkům Policie ČR Bruntál za dar krve, kterého si velmi ceníme. Těšíme se na další spolupráci a setkání v AGEL Transfúzní službě v Bruntálu,“ poděkovala MUDr. Naděžda Petřičová, vedoucí lékařka AGEL Transfúzní služby.

AGEL Transfúzní služba nadále hledá nové dárce krve a plazmy i mimo řady Policie ČR. Dárcem se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Kromě dárcovství krve a plazmy je možná v AGEL Transfúzní službě v Bruntále registrace do Českého národního registru dárců dřeně. Stačí se objednat.

Foto: AGEL Transfúzní služba

Foto: AGEL Transfúzní služba