BRUNTÁL | ZŠ Bruntál, Jesenická 10 získala bronzový certifikát – Finančně gramotná škola. Certifikát je oceněním práce všech našich učitelů a žáků v oblasti finančního vzdělávání, které považujeme v dnešní době za tak důležité.


Certifikát potvrzuje, že našim žákům poskytujeme kvalitní vzdělání v oblasti finanční gramotnosti, která je důležitou součástí života každého člověka. Máme zpracovánu vlastní metodiku „Jak rozvíjíme finanční gramotnost na naší škole“, na jejímž základě se problematika finanční gramotnosti vyučuje v rámci různých vyučovacích předmětů.

Chtěla bych touto cestou všem poděkovat za jejich práci. Věřím, že se nám podaří nejen dosaženou úroveň i v dalších letech obhájit, ale získat i úroveň vyšší – certifikát stříbrný, případně zlatý.

Autor: Anna Kodeda, ZŠ Bruntál, Jesenická 10