BRUNTÁL | Klienty Sagapo čeká velké stěhování a do dvou let nová obydlí. Objekty na Uhlířské a Hybešově ulici, které jim nyní slouží, budou brzy zbourány a na jejich místě vyrostou nové stavby.

Foto: MěÚ Bruntál

Tři domky s domácnostmi pro osmnáct klientů domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a budova pro sociálně terapeutické dílny (STD) s nástavbou pro zázemí vedení organizace vyrostou na pozemku na Uhlířské ulici. V STD se počítá například i s počítačovou učebnou pro výuku osob s autismem a se zázemím pro podnětové terapie pro klienty s hlubokým mentálním postižením. Další dům, jenž nahradí stávající objekt na Hybešově ulici, poskytne chráněné bydlení pro osm lidí, kteří zde budou žít ve dvou domácnostech. Všechny budovy budou moderní a chytré – tzv. smart house. Jejich provoz bude energeticky nenáročný a šetrný k přírodě.

Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Demolice stávajících budov na Uhlířské a Hybešově ulici a přípravy pozemků pro stavbu by měly začít v dubnu. Podle předběžného plánu, by mělo být vše dokončeno v druhé polovině roku 2020.

Brzy vypukne také velké stěhování, kdy se organizace Sagapo přesune do budovy bývalé školy na náměstí J. Žižky. „Do konce března musíme opustit stávající služby a uvolnit objekty, aby se mohla provést demolice. Teď připravujeme bývalou Obchodní akademii, abychom tam nastěhovali celou službu DOZP, což je devětadvacet lidí a pětadvacet zaměstnanců. Musíme přestěhovat celou terapeutickou dílnu, což je osm dílenských provozů pro šestačtyřicet uživatelů a osm zaměstnanců. Je třeba přesunout kompletně všechno zařízení a vybavení,“ řekl ředitel příspěvkové organizace Sagapo Petr Konečný a pokračoval: „V budově bývalé školy je potřeba provést stavební úpravy, takže se řeší celkové práce od zednických, vodařských, elektro, podlahářských a malířských, zavádí se internet, vše se musí sladit s hygienou a hasiči, aby to bylo v souladu se zákonnými normami. Snažíme se vše připravit tak, aby se zde klienti cítili příjemně a abychom poskytovali sociální služby ve standardu, jak nám udává zákon.“

Organizace Sagapo dosud sídlila v budovách, které byly v minulosti zřízeny k zcela jiným účelům. Na Uhlířské ulici nyní obývá devětadvacet uživatelů pavilony bývalé mateřské školy postavené v 80. letech minulého století v akci Z. Jejich technický stav je špatný a ani vnitřní uzpůsobení nevyhovuje současným požadavkům a metodickým doporučením na provoz jednotlivých služeb. „Nyní to je takové internátní bydlení. Každý má pokojík, kde má postel, skříň, stolek, po délce chodby jsou další skříně, kde mají klienti ostatní věci, toalety jsou společné pro deset lidí, kteří na patře bydlí. Soukromí je zde opravdu velmi málo a přetrvávají zde ještě určité institucionální prvky,“ přiblížil aktuální stav v domově pro osoby se zdravotním postižením ředitel Petr Konečný.

Podobně na tom je také budova na Hybešově ulici, kde Sagapo dosud provozuje sociálně terapeutické dílny. Zde se navíc řešila také kapacitní nedostatečnost. Malá budova plná bariér slouží šestačtyřiceti uživatelům. Kvůli nedostatku místa muselo také vedení organizace před léty opustit „základnu“ na Uhlířské ulici a přesídlit se do kanceláří na náměstí Míru. „Všichni se na ty změny těšíme. Klienti se těší moc. To stěhování pro ně bude určité dobrodružství, ale těší se hlavně, že opustí stávající prostor, kde nejsou spokojení. Já se navíc těším, že v nových prostorách budeme všichni pohromadě, což nám mimo jiné usnadní vzájemnou komunikaci,“ dodal ředitel Petr Konečný.

Výstavba nových bydlišť a zázemí příspěvkové organizace Sagapo, se uskuteční v rámci transformace pobytových sociálních služeb, která v Moravskoslezském kraji již několik let probíhá. Jejím cílem je mimo jiné začlenění uživatelů sociálních služeb do života společnosti, umožnit jim život v přirozené komunitě a minimalizovat poskytování sociálních služeb prostřednictvím ústavní péče. Projekt s pomocí dotace financuje Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem organizace Sagapo.

Zdroj: Foto: MěÚ Bruntál