BRUNTÁL | Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání takzvané opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky gymnázií z každého kraje České republiky.

Foto: Nikola Machů

Soutěží se tedy ve 14 krajích o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je zapojit děti do pohybové aktivy a stmelit všechny žáky napříč ročníky ve snaze pomoci své škole o co nejlepší výsledek v kraji.

Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání dětí. K samotné soutěži je přidáno mnoho doplňujících „výzev“, které soutěž zatraktivní, zapojí i učitele a propojí tuto akci i s ostatními předměty. Vše je hodnoceno body a na konci dlouhodobého projektu jsou vyhlášeny nejúspěšnější školy.

Ve školním roce 2019/2020 byla v Moravskoslezském kraji registrována na 3. místě ZŠ Školní Bruntál. Všem petrinským dětem i zapojeným vyučujícím gratulujeme a přejeme hodně zdaru v letošním ročníku!

Autor : Nikola Machů, ZŠ Školní Bruntál