BRUNTÁL | Také v letošním roce město připravuje řadu oprav chodníků a dalších zpevněných ploch v různých částech Bruntálu. Rozpočtované náklady přesahují třináct milionů korun.

Foto: Pixabay

Rada města ve středu 28. února schválila opravy chodníků na rok 2024 včetně seznamu úseků navržených k opravě či rekonstrukci. Práce se dotknou ulic Jesenické, Okružní a Mlýnské, Dukelské, Opavské a Krnovské, Uhlířské, Zeyerovy, Rýmařovské, Staroměstské, Jaselské, Fügnerovy, Ruské, Husovy, prostranství a parkovacích ploch u prodejny Stores a naproti pošty.

Jako prioritní pro plánování oprav a rekonstrukcí se stanovují ty úseky, jejichž aktuální stav je hodnocen jako havarijní a neexistuje pro chodce možnost využití úseku chodníku s lepším stavem na protější straně komunikace. Celkem seznam obsahuje sedmnáct návrhů celostních rekonstrukcí a oprav v rozpočtované částce 13,2 milionu korun.

„Oprav chodníků není nikdy dost. Je to nekonečný proces a nelze dosáhnout stavu, kdy budou všechny chodníky stoprocentní. I tak se ale snažíme, aby maximum chodníků ve městě bylo dobře schůdných. Věřím, že si lidé v loňském roce všimli mnoha desítek metrů opravených nebo prakticky znovu postavených chodníků. Letos v tomto úsilí pokračujeme,“ řekl k plánu oprav starosta města Martin Henč.

„Kontinuálně pokračujeme s opravami, které jsou vzhledem ke stáří chodníků a jejich technickému stavu nezbytné. Jedná se o chodníky, které jsou často využívané a očekáváme, že oprava povede ke zvýšení komfortu pro pěší,“ dodal místostarosta Petr Rys, který má ve své gesci správu majetku města.

Zdroj: MěÚ Bruntál