BRUNTÁL | Zub času definitivně poznamenal část zídky ve Farní uličce před průchodem na náměstí J. Žižky v Bruntále. Zřícenou zídku nyní nahrazuje provizorní oplocení, než dojde k celkové rekonstrukci Farní uličky.

Foto: MěÚ Bruntál

Původní zídka, jejíž stavba se datuje dokončením areálu bývalého kláštera řádových sester a později zemědělské školy, byla dlouhodobě v nedobrém stavu, nakloněná do zahrady fary. Zídka od počátku postrádala základy a své udělalo podmáčení.

Město se snažilo popsaný stav napravit. Před lety koupilo zídku od církve se záměrem celkové rekonstrukce Farní uličky. „Právě v době, kdy jsme jednali spolu s místostarostou Radkem Zatloukalem, pracovníky správy majetku a památkové péče se zástupci Národního památkového ústavu o finálním řešení podoby Farní uličky po realizaci výstavby depozitáře v areálu zámku, došlo ke zborcení části zdi přiléhající k prostorám fary,“ konstatoval místostarosta Petr Rys, který má ve své gesci správu městského majetku.

Město bezprostředně zahájilo realizaci dočasného dřevěného oplocení, které vzniklo ve spolupráci se Střední odbornou školou. „Prozatímní řešení je dostatečné pro funkci oplocení i k zachování průchodu a bude dočasné do doby definitivní rekonstrukce uličky,“ upřesnil místostarosta. Náklady na provizorní oplocení činí zhruba 50 tisíc korun.

Jednání s památkáři může vyústit v nové řešení oplocení, které bude více otevřené než to původní. Současně probíhají přípravná jednání s jednotlivými vlastníky, kterými jsou kromě města také Moravskoslezský kraj a Státní pozemkový úřad. V plánu je kompletní rekonstrukce oplocení v celé délce a po obou stranách uličky. Samotné oplocení není památkově chráněno, nicméně nachází se v městské památkové zóně.

„Nejprve musíme vyřešit majetkoprávní vztahy v části pozemku. Kvituji přístup kraje, který se chce finančně podílet jak na projektových pracích, tak na rekonstrukci. Vše je zatím v jednání,“ doplnil starosta města Martin Henč.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál