BRUNTÁL | V souvislosti s plánovanou akcí zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále, jejíž součástí je i rekonstrukce autobusového nádraží, čekají veřejnost některé dočasné změny.

Samotná realizace stavby by měla začít v úterý 19. července a s dokončením se počítá v závěru roku. Staveniště bude po nezbytnou dobu oplocené a uzavřené, takže veřejnost bude využívat chodník na protější straně silnice. Pohostinství Savana (bývalá pivnice U Špinavé vesty) bude přístupné přes dvůr Společenského domu.

Pro cestující autobusovou dopravou je podstatná informace o dočasném přemístění nástupního a výstupního stanoviště, a to již od úterý 19. července 00.01 hod. První úterní autobusové spoje tedy pojedou již z nového, resp. dočasného stanoviště, které bude umístěno v Zeyerově ulici (viz přiložený informační leták). Stanoviště pro spoje přijíždějící od Moravskoslezského Kočova, Valšova, Meziny zůstane na svém místě.

„Po ukončení stavebních prací budou zastávky přemístěny zpět do prostoru autobusového nádraží, které po renovaci nabídne mnohem lepší komfort nejen pro cestující, ale i pro pěší a motoristy. Zlepší se nejen funkčnost, kdy celý prostor bude také bezbariérový, ale rovněž estetika a vliv na životní prostředí, protože nově zde budou plochy zeleně,“ řekla místostarostka Ing. Hana Šutovská.

Jedná se o celkovou rekonstrukci autobusového nádraží, kde vznikne také deset nových parkovacích míst, z toho jedno bude určeno pro osoby se sníženou pohybovou schopností a tři budou v režimu K+R pro krátké zastavení nebo vyčkání vozidla po nezbytnou dobu.

V areálu autobusového nádraží budou realizovány dvě nástupní autobusové zastávky a jedna výstupní. Další, zdvojená zastávka (záliv) pro MHD bude podél silnice I/45. Prostor dostane kompletně nové povrchy, chodníky ze zámkové dlažby, nové přístřešky, zelené ostrůvky, opravena a vybavena novým zábradlím bude opěrná stěna.

Celkové náklady jsou propočteny na 8 760 400,-Kč s DPH.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Upozornění cestujícím! [PDF, 366 kB]

Od 19. 7. do odvolání