BRUNTÁL | Všechny bruntálské mateřské i základní školy zřizované městem se v letošním roce dočkají významných investic v řádu desítek milionů korun.

Foto: ilustrační Pixabay

MŠ Komenského čeká obnova oplocení u hlavní silnice, MŠ Okružní oprava chodníků, MŠ Pionýrskou rekonstrukce chodníků a příjezdové komunikace, MŠ U Rybníka rekonstrukce oplocení a MŠ Smetanova rekonstrukce výdejny jídel.

Pokud jde o základní školy, v plánu je rekonstrukce střechy nad jídelnou a také úprava strojovny vytápění a výměna termoventilů u radiátorů ZŠ Cihelní, rekonstrukce podlahy v kuchyni ZŠ Školní a zabezpečení budovy Petrina či příprava projektu rekonstrukce kuchyně ZŠ Jesenická. Finančně nejnáročnější bude dokončení výstavby odborných učeben ZŠ Okružní.

Předpokládané náklady na všechny uvedené akce činí dohromady bezmála 34 milionů korun. Na konečnou výši cen však bude mít vliv vývoj na trhu stavebních prací a materiálů, finalizace projekčních prací a výběrová řízení na zhotovitele prací.

Město tak navazuje na trend z minulých let, kdy zlepšování prostředí ve školách a školkách bylo jedním z nejdůležitějších úkolů v rámci správy majetku města. „Za uplynulé tři roky směřovalo do mateřských a základních škol zřizovaných městem více než sto milionů korun. V jejich zlepšování pokračujeme i nadále, protože jednou z našich priorit je kvalita vzdělávání a bezpečnost ve školských zařízeních,“ uvedla místostarostka města Ing. Hana Šutovská.

Zdroj: MěÚ Bruntál