BRUNTÁL | Město Bruntál systematicky pokračuje v opravách školních budov. V průběhu září a října byl rekonstruován střešní plášť hlavní budovy ZŠ Bruntál, Okružní 38.

Foto: MěÚ Bruntál

Byla provedena rekonstrukce střechy nad objektem základní školy (vyjma spojovacího krčku, jídelny a tělocvičny), spočívající v kompletní pokládce nové střešní krytiny z bonského šindele, včetně nové podkladové fólie na stávající asfaltovou krytinu. Součástí opravy bylo oplechování veškerých větracích komínků a prostupů střešního pláště v místě nové střešní konstrukce, výměna oken a výlezů. Provedena byla taktéž revize podokapních žlabů, střešních svodů, závětrných lišt a hromosvodu a instalace sněhových háků.

„Úspěšná realizace zamezila zatékání do vnitřních prostor školy. Provedení hodnotíme jako kvalitní, odborné a bezproblémové. Velká spokojenost,“ konstatovala investiční referentka odboru správy majetku, investic a dotací Táňa Petrušková.

Rekonstrukce střechy trvala zhruba měsíc a půl. Celková cena díla činí 3,3 milionu korun včetně DPH, náklady byly hrazeny z rozpočtu města.

Zdroj: MěÚ Bruntál