NOVÉ HEŘMÍNOVY | V blíže neupřesněné době mezi 15. lednem a 23. únorem 2020 doposud neznámý pachatel spáchal v obci Nové Heřmínovy přečin krádeže tím, že ze sedlové střechy vytrhal a odcizil střešní krytinu v rozsahu 35 metrů čtverečních z hliníkového vlnovce.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

„Doposud neznámý pachatel vstoupil do volně přístupné obecní kaple a následně ze sedlové střechy tohoto objektu vytrhal a odcizil střešní krytinu v rozsahu 35 metrů čtverečních z hliníkového vlnovce, čímž vznikla poškozené organizaci celková hmotná škoda na majetku ve výši 35 tisíc korun,” informoval mluvčí policie René Černohorský.

Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené krytiny, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.