BRUNTÁL | Městské divadlo v Bruntále se po čtvrtstoletí dočká zásadní rekonstrukce, která budově současně navrátí její historický vzhled. Návrh počítá s návratem k neorenesanční podobě.

Foto: Vizualizace divadla

Původní neorenesanční podoba divadelní budovy byla v průběhu přestaveb a oprav prakticky zcela odstraněna, na fasádách se navíc od minulé rekonstrukce projevil zub času, takže jsou místy zpuchřelé a opadané až na zdivo, vyskytují se v nich trhlinky a jsou znatelné stopy po přetírání. Na mnoha místech je poškozený pískovcový sokl a době výroby na konci osmdesátých let minulého století odpovídá také technický stav oken a dveří.

 

Město proto v minulých letech začalo zvažovat, jak zlepšit stav budovy divadla a současně pozvednout jeho estetickou hodnotu. Zadalo vypracování architektonického návrhu, který počítá s navrácením původní novorenesanční členitosti pláště divadla s odpovídajícími architektonickými prvky včetně obnovy zaklenutých okenních otvorů. Budou vyměněny okenní i dveřní výplně, provedeny nové vstupy, odstraněn pískovcový sokl, barevnost fasád bude sjednocena v odstínu lomená bílá.

 

Výrazných úprav dozná také prostor před vstupem do divadla z Partyzánské ulice, kde vznikne nová opěrná zeď z pohledového betonu, osazená podél chodníku svítidly. Pochůzí plocha bude provedena z žulové protiskluzné dlažby. Hlavní vstupy do budovy budou pro slavnostní využití nasvíceny.

 

Rada města 7. února rozhodla o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. Podle současných předpokladů by stavba měla začít ve druhém čtvrtletí letošního roku. Jarní divadelní sezona bude dokončena v divadle, po zbylou část roku budou představení odehrána v alternativních prostorách. O změnách bude veřejnost podrobněji informována před zahájením rekonstrukčních prací.

 

Po dobu rekonstrukce bude divadlo pro veřejnost uzavřeno. Zatím není jasné, jak dlouho bude stavba trvat, termín zhotovení je doplňkovým kritériem při výběru zhotovitele stavby. Nepředpokládá se však, že by stavba trvala déle než rok. Občané se musí připravit na dopravní omezení v okolí stavby. Jak v ulici Partyzánské, tak i v prostoru parkoviště z Okružní ulice, kde dojde částečnému záboru zařízením stavby. Nejbližší venkovní plochy divadla jsou rovněž předmětem projektu.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 28,66 milionu korun bez DPH. Akce bude financována z rozpočtu města, který s výdaji v letošním roce počítá.

 

„Fasáda městského divadla je už nyní v nedobrém stavu a za pět nebo deset let by se tento stav ještě výrazně zhoršil. Rekonstrukci si proto zaslouží stejně jako návrat historického vzhledu. Město získá skutečně reprezentativní kulturní stánek a také další atraktivitu,“ řekl starosta města Martin Henč.

 

„Správa majetku města má přichystáno nebo zahájeno mnoho významných investičních akcí a tato je jedna z nich. Vzhledem k tomu, že budova má historický původ, bude s tím mnoho práce. Ale výsledek, který je naznačen ve studii, bude opravdu krásný,“ konstatoval místostarosta Petr Rys.

 

„Jsem rád, že se tento kulturní stánek zvelebuje. Divadlo je přirozeným centrem kulturního života a to naše je velmi kvalitní, o čemž svědčí repertoár i zájem návštěvníků a příznivců divadelní scény. Rekonstrukce fasády jen podtrhne význam divadla a historický vzhled mu dodá důstojnost, jakou si zaslouží,“ sdělil místostarosta Radek Zatloukal.

 

Původní objekt divadla pochází z roku 1896, kdy jej tehdejší Spolek katolických tovaryšů (Der katholische Gesellenverein) nechal postavit jako spolkový dům dle návrhu architekta H. Grubnera. V padesátých letech minulého století byl prostor zrekonstruován, aby zde zahájil činnost Okresní dům osvěty. V roce 1963 byl přejmenován na Městské divadlo a budova následně rekonstruována. Na konci osmdesátých let byla zahájena další rekonstrukce, která se protáhla až do roku 1997. Během přestaveb se změnil vzhled i půdorys divadla.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: Vizualizace divadla