BRUNTÁL | Obyvatele sídliště Dolní a přilehlých ulic čeká v letošním roce významná stavební akce, která podstatně zkvalitní dopravu v této části města.

Foto: MěÚ Bruntál

Připravovaná rekonstrukce a úprava místní komunikace a uličního profilu Dolní ulice naváže na zjednosměrnění Vančurovy ulice v roce 2021. Nové dopravní řešení tehdy přineslo změnu přednosti v jízdě v křižovatce ulic Vančurova, J. E. Purkyně a Uhlířská. Dolní ulice se následně stala více dopravně zatíženou. Tomuto stavu však neodpovídá nejen kvalita povrchu komunikace s četnými nerovnostmi a výtluky, ale ani samotný její profil.

 

Nepůjde tedy o lokální opravu, ale o kompletní rekonstrukci v celkové délce 330 metrů při šířce vozovky 6 metrů. Ve směru k ulici Dr. E. Beneše se komunikace rozšíří na tři jízdní pruhy s vložením středového dělícího ostrůvku, takže výjezd ze sídliště bude snazší. Práce budou zahrnovat úpravu světelné křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše, úpravu křižovatek s ulicí Horovou a ulicí U Rybníka a také křižovatku s ulicí J. E. Purkyně.

 

Autobusové zastávky budou přemístěny na úroveň parkoviště u rybníka a podél areálu bývalých jeslí ze strany Dolní ulice vzniknou nová příčná parkovací stání. Nově řešeno bude samotné parkoviště, celkem budou po úpravách v dotčené lokalitě k dispozici 104 parkovací místa. Kromě oprav se počítá s novým vedením chodníků včetně návaznosti na 5 míst pro přecházení a umístění 2 nových zpomalovacích polštářů. Lidé ze sídliště tak konečně budou moci využít na cestě k obchodní zóně nového chodníku, který nyní v dopravně zatíženém úseku schází. Obnovou projde i veřejné osvětlení a počítá se s umístěním kontejnerového stání na ul. Horově.

 

„Realizace je plánována na letošní rok. Nyní nás čeká soutěž na zhotovitele, takže přesný časový rámec zatím stanoven nebyl. Akce si jako každá stavba vyžádá určitá dočasná omezení, ale věřím, že budou přijímána s pochopením a trpělivostí. Chtěl bych poděkovat odboru správy majetku, investic a dotací za přípravu, která nebyla jednoduchá. Je to ale jen první část, čeká nás ta druhá, samotná rekonstrukce, která bude velmi náročná,“ řekl starosta města Martin Henč.

 

„Tato investiční akce se připravovala několik let. Dobře jsme věděli o neutěšeném stavu povrchu místní komunikace Dolní, ale bylo třeba celou akci projekčně připravit tak, ať investice stojí za to. Ať nejde o pouhou opravu, ale o celkové zlepšení z hlediska řidičů, chodců, cyklistů a samozřejmě obyvatel sídliště Dolní,“ konstatoval místostarosta města Petr Rys, který má na starosti odbor správy majetku, investic a dotací.

 

V rozpočtu města na letošní rok je na realizaci akce schválena částka 7 milionů korun. Rada města na své schůzi ve středu 22. března schválila znění zadávací dokumentace a výzvu k podání nabídek veřejné zakázky na akci Dopravní opatření na ulici Dolní.

Zdroj: MěÚ Bruntál