BRUNTÁL | S rozvojem lokality rodinných domů v ulicích Skrbovické, T. Kronesové, Bukové a Dubové vyvstala potřeba zlepšit přístup do této části města pro motoristy i pěší. Situace se změní k lepšímu už v průběhu letošního roku.

Foto: MěÚ Bruntál

Město připravilo projekt, jehož cílem je rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Skrbovická včetně vybudování chodníku. Práce jsou v plánu na letošní rok a budou zahrnovat úsek od křižovatky s ulicí Zahradní po křižovatku s ulicí T. Kronesové. Stavba zajistí bezpečný pohyb účastníků silničního provozu včetně cyklistů a chodců.

„Jen za posledních pět let byla v této lokalitě postavena řada nových rodinných domů a vznikly nové ulice, Buková a Dubová. Jejich obyvatelé si zaslouží kvalitní a bezpečný dopravní přístup ke svým domovům. Stávající komunikace tomu rozhodně neodpovídá,“ uvedl starosta města Martin Henč.

„Po pečlivé projektové přípravě a nalezení řešení, které vyhovuje většině obyvatel této lokality, je možno přistoupit k rekonstrukci a výstavbě nové komunikace, která zlepší příjezd nejen k původním ulicím Skrbovická nebo T. Kronesové, ale také do nových ulic Dubová a Buková,“ řekl místostarosta Petr Rys.

Rada města ve středu 17. ledna schválila znění zadávací dokumentace a výzvu k podání nabídek veřejné zakázky na uvedenou akci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená před zahájením zadávacího řízení je 9,3 milionů korun bez DPH, potřebné finance budou vyčleněny z rozpočtu města.

Zdroj: MěÚ Bruntál