BRUNTÁL | V pořadí pátý online workshop partnerů česko-polského projektu Telemost pro komunikaci a spolupráci Bruntál – Prudnik se uskutečnil ve středu 9. listopadu. Tématem byl integrovaný záchranný systém (IZS).

Foto: MěÚ Bruntál

Workshopu se zúčastnili představitelé všech tří partnerů projektu – města Bruntálu coby vedoucího partnera, obce Prudniku (Gmina Prudnik) a prudnického okresu (Powiat Prudnicki) a dále zástupci hasičských sborů z obou stran česko-polské hranice.

Město Bruntál reprezentovali starosta Martin Henč, místostarostové Petr Rys a Radek Zatloukal a zástupci tiskového a projektového útvaru. Za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) se telemostu zúčastnil ředitel územního odboru Bruntál Jiří Patrovský a za hasiče města Bruntálu velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Miroslav Sedláček.

Účastníci telemostu si vyměnili zkušenosti a informace o řešení krizových situací na úrovni obcí a územních celků. Plk. Ing. Jiří Patrovský představil činnost HZS MSK a mimo jiné kvitoval fungující spolupráci s hasiči z Prudniku a Hlubčic. Tato spolupráce má podobu aktivní výpomoci hasičů z obou stran hranice při likvidaci požárů či řešení jiných krizových situací. Pro hasiče z bruntálského územního odboru je velmi cenná zejména s ohledem na rozlohu okresu. Výraznou pomocí je také zpružnění spolupráce a zjednodušení administrativy. Polští hasiči vnímají tento vývoj podobně pozitivně.

Tématem předchozích workshopů v rámci projektu byly krizové situace a školství, strategické plánování a komunikace s veřejností. Po integrovaném záchranném systému bude ještě následovat odpadové hospodářství a na závěr se uskuteční společná konference na úrovni volených orgánů partnerských stran.

Cílem projektu Telemost pro komunikaci je posílení spolupráce v příhraničním regionu. Za tímto účelem byly vybudovány videokonferenční místnosti. Moderně vybavené místnosti poskytují kvalitní přenos, jsou a budou využívány pro jednání, vzájemná setkávání, workshopy, konference a další aktivity.

Celkové výdaje projektu činí 107 144,30 eur, z nichž necelá polovina připadá na město Bruntál.

Projekt je podpořen v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu České republiky a z vlastních zdrojů jednotlivých partnerů.

Zdroj: MěÚ Buntál