BRUNTÁL | Od 1. února 2016 je v Bruntále provozována služba „Seniortaxi“, kterou ze svého rozpočtu hradí Město Bruntál. O tom, že služba opravdu pomáhá, svědčí to, že bíločerných vozidel s popisem Black&White k jízdě v režimu Seniortaxi do dnešního dne aspoň jedenkrát využilo 1188 seniorů.

Plakátek

Město Bruntál se rozhodlo tuto seniory velmi oceňovanou aktivitu podpořit i pro rok 2023. Ne každý senior má totiž možnost požádat blízkého či známého o dopravu k lékaři nebo na úřad a ti, kteří tuto možnost dříve využívali, teď o ni žádat nemusí, neboť Seniortaxi umožňuje seniorům přepravovat se na konkrétní místa v Bruntále v přesných, jim vyhovujících časech. Jízdami nejvytíženější je 9 – 10 hodina, nejméně vytíženou pak 15 – 16 hodina.

 

Princip služby spočívá v tom, že bruntálský senior ve věku 70 let a výše může být z jakéhokoliv místa ve městě na přesně stanovená místa nebo kamkoliv z nich (především lékaři, úřady apod.) přepraven za jednotnou cenu 15 Kč, kterou zaplatí řidiči, zbytek částky uhradí právě Město Bruntál ze svého rozpočtu. Senior může být doprovázen jednou osobou a částka 15 Kč se tím nijak nemění. Službu je možné využívat každý pracovní den v době od 6 do 16 hodin tak, aby si senior mohl pohodlně vyřídit své záležitosti na úřadech, absolvovat potřebná lékařská vyšetření nebo si vyřídit jiné osobní záležitosti. Velkou výhodou je, že senior nemusí provádět žádnou registraci, a to ani na úřadě, ani u taxislužby – stačí řidiči taxi předložit občanský průkaz a řidič pouhým nahlédnutím do něj ověří, zda senior splňuje podmínku věku 70 let a bydliště v Bruntále.

Telefonní číslo, na kterém je možné službu objednávat, je stále stejné a jediné – 602 22 32 64. Jedině zavoláním na toto telefonní číslo si senior přivolává Seniortaxi, dotované z rozpočtu Města Bruntál. Objednateli jízdy následně přijde na telefon SMS s časem, kdy bude vozidlo přistaveno, popisem vozu a jménem řidiče, který jej řídí. Pokud tedy chce mít senior jistotu,     že vozidlo je skutečně vozem Seniortaxi se zvýhodněnou cenou jízdného, měl by věnovat pozornost tomu, do jakého vozu nastupuje.

Město vynakládá ročně na tuto službu okolo 300 tisíc Kč, přičemž ve spolupráci s provozující firmou Taxislužba Black&White kontroluje správnost a účelnost využití díky dostatečně nastaveným kontrolním mechanizmům.

Novinkou je, že od 1.3.2023  je možné využívat Seniortaxi i k dopravě do wellness centra v Bruntále (za dodržení ostatních podmínek).

Spokojenost seniorů s provozováním služby i dodržování smluvních podmínek ze strany dodavatelské firmy je průběžně ověřována telefonáty namátkově vybraným pasažérům. Je     na místě říci, že v drtivé většině senioři konstatují naprostou spokojenost jak s tím, že aktivita Seniortaxi existuje, tak s pravidly jejího fungování i chováním řidičů taxi. Případné připomínky a poznatky je možné kdykoliv předat na níže uvedených kontaktech.

Zdroj: MěÚ Bruntál