BRUNTÁL | Bruntálští podnikatelé mají zájem se potkávat. Na Podnikavém setkání, které město Bruntál organizovalo v úterý 26. března se jich sešlo čtrnáct.

Foto: MěÚ Bruntál

Podnikavá setkání jsou další z možností, která město Bruntál zdejší komunitě nabízí. „Šlo o první z řady plánovaných setkání. Určená jsou novým i stávajícím podnikatelům. Cílem je setkávat se, sdílet, předávat si zkušenosti a informace. Potkávat se budeme jednou měsíčně a v plánu jsou i tematické workshopy,“ sdělila Ivona Orságová z Městského úřadu v Bruntále, která má ve městě na starosti podporu podnikatelských aktivit.

Hostem prvního Podnikavého setkání byl Tomáš Hercig z Moravskoslezského inovačního centra, který si připravil workshop na téma Jak otestovat podnikatelský nápad. „Bavili jsem se o tom, co všechno si musí podnikatel u svého nápadu uvědomit a jak otestovat, že bude jeho nápad fungovat. Probírali jsme například testovací otázky a hypotézy,“ pokračovala Ivona Orságová.

Akce se účastnil také Filip Kamák, který podniká od roku 2021. Provozuje vzdělávací web, jehož prostřednictvím připravuje žáky středních a základních škol na přijímací a maturitní zkoušky. „Začínal jsem v projektu Rozjeď byznys, který město Bruntál organizovalo, to jsem ještě nepodnikal. Hodně jsem využíval i podnikatelský inkubátor v rámci Střední průmyslové školy, kterou jsem navštěvoval a navštěvoval jsem i další přednášky na téma podnikání, které město pořádalo,“ uvedl Filip Kamák a dodal: „Co se týká Podnikavého setkání, tak to hodnotím velmi dobře, protože dnes mám domluvenou schůzku v Moravskoslezském inovačním centru, kde budeme jednat o dalších možnostech, které by mi v rozvoji mého podnikání mohly pomoci.“

„Jsem velmi rád, že Rada města Bruntálu podpořila financování dalších aktivit pro rozvoj podnikání a podnikavosti v Bruntále. V dlouhodobém horizontu to může přispět k zkvalitnění života ve městě. Protože úspěšní podnikatelé jsou velmi často inovativní a současně občansky aktivní,“ uvedl místostarosta Petr Rys, který má oblast podpory podnikání ve své gesci.

Podnikavá setkání jsou jedna z mnoha dalších součástí platformy Podnikavý Bruntál, jejímž prostřednictvím město Bruntál podporuje podnikání a podnikavost a pomáhá stávajícím i začínajícím podnikatelům. Patří sem také setkání G10 nebo školní inkubátory.

Začínající podnikatelům a zájemcům o podnikání je k dispozici telefonní číslo 702 177 696, kde mohou s Ivonou Orságovou probrat své možnosti.

Zdroj: MěÚ Bruntál