BRUNTÁL | Kterou část sídliště bude zahrnovat, co bude obsahovat a jak by mohla veřejná prostranství po úpravách vypadat? Na tyto otázky dostanete odpověď, pokud přijdete na veřejné projednání záměru, které se bude konat ve čtvrtek 14. prosince od 16 hodin na Městském úřadě v Bruntále.

Foto: Vizualizace

 

Předmětem veřejného projednání bude návrh (koncept) úpravy veřejných prostranství zahrnující okolí panelových domů ulice Uhlířská (viz přílohy – situace území zájmu, situace konceptu a vizualizace).

Na základě již dříve vypracovaného Projektu Regenerace panelového sídliště (RPS) – Bruntál, které nechalo město Bruntál zpracovat v roce 2002, byla navržena etapizace postupné regenerace území největšího sídliště v Bruntále, sídliště Dolní.

Následně byly vždy projekčně rozpracovány jednotlivé etapy regenerace sídliště a postupně již realizovány 4 etapy.

Nyní se tedy jedná o návrh V. etapy regenerace sídliště Dolní.

Návrh sleduje v rámci řešeného území následující témata:

  • regenerace páteřní komunikace Uhlířská včetně zálivů pro autobusy MHD a stávajících parkovacích stání,
  • úprava a doplnění pěších komunikací o další požadované trasy,
  • doplnění systému hřišť o dětské a workoutové/parkourové hřiště – viz vizualizace,
  • prověření možnosti vhodného hospodaření s dešťovou vodou na základě hydrogeologického průzkumu,
  • sadové úpravy s doplněním zeleně veřejných ploch,
  • stanoviště pro odpadové kontejnery – vzhled, vhodné umístění, doplnění množství pro rozšířené třídění odpadu,
  • úprava a možné doplnění parkovacích stání,
  • využití prvků nově navrženého městského mobiliáře (arch. Bajger),
  • veřejné osvětlení – návrh a doplnění prvků veřejného osvětlení.

 

Po schválení návrhu (konceptu) bude následovat vypracování projektové dokumentace v potřebných stupních (pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby).

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: Vizualizace

Foto: Vizualizace

Foto: Vizualizace

Foto: Vizualizace

Foto: Vizualizace