BRUNTÁL | Obdobně jako v případě panelových sídlišť Dolní a Květná město připravuje záměr regenerace veřejných prostranství sídliště K. H. Máchy v Bruntále. Návrh řeší nejen uvedenou lokalitu, ale také širší území zahrnující plochy okolo bytových domů v ulicích Nádražní a Na Nábřeží.

Foto: Vizualizace – zákres

Přestože již mezi obyvateli sídliště proběhla anketa zjišťující jejich priority (viz níže), město chce s občany v rámci přípravy záměru ještě více posílit komunikaci, aby výsledek regenerace byl maximálně k jejich spokojenosti.

S tímto cílem se uskuteční seznámení veřejnosti s návrhem regenerace panelového sídliště K. H. Máchy v Bruntále, které se bude konat ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města Bruntálu, Nádražní 994/20, v přízemí budovy A Městského úřadu v Bruntále.

Na základě uskutečněné ankety návrh řeší následující témata:

  • propojení mezi ulicemi K. H. Máchy a Zahradní pojízdnou jednosměrnou komunikací;
  • doplnění pěších komunikací o další požadované trasy;
  • doplnění systému hřišť o dětské a workoutové/parkourové hřiště;
  • řešení víceúčelového míčového hřiště s povrchem z plastových čtvercových dlaždic;
  • prověření možnosti vhodného hospodaření s dešťovou vodou na základě hydrogeologického průzkumu;
  • sadové úpravy s doplněním zeleně veřejných ploch s využitím části travnaté plochy pro umístění hřiště pro psy;
  • stanoviště pro odpadové kontejnery – vzhled, vhodné umístění, doplnění množství pro rozšířené třídění odpadu;
  • úprava a možné doplnění parkovacích stání;
  • využití prvků nově navrženého městského mobiliáře (arch. Bajger);
  • veřejné osvětlení – návrh a doplnění prvků veřejného osvětlení.

Vzhledem k rozsahu řešeného území se předpokládá etapizace projektu minimálně do dvou etap. Po schválení návrhu (konceptu) bude následovat vypracování projektové dokumentace v potřebných stupních (pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby).

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: Vizualizace – zákres