BRUNTÁL | Investice vedena pod názvem Dopravní opatření na ulici Dolní byla zahájena předáním staveniště vloni 29. srpna a ukončena 30. dubna. Následné kolaudační řízení skončilo ve čtvrtek 9. května.

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Stavba obsáhla celkovou opravu místní komunikace, nutné přeložky, úpravu parkoviště na ulici Dolní a parkoviště U Rybníka a opravu veřejného osvětlení.

Město Bruntál – město mezi horami a vodou