BRUNTÁL | V rámci probíhající rekonstrukce místní komunikace Dolní budou v následujících dnech pokračovat stavební práce na zbývající části. Pokládka živičného povrchu bude prováděna termínu 9. a 10. dubna za úplné uzavírky v úseku Dolní od křižovatky s ulicemi U Rybníka/Horova po křižovatku s ulicí Olomouckou/ Dr. E. Beneše.

Foto: MěÚ Bruntál

V průběhu oprav dojde k uzavření vjezdu/výjezdu k nemovitostem v uvedené části. Přístup chodců ke všem objektům v řešeném úseku bude zajištěn po celou dobu stavby.

Zůstane možnost využití parkoviště před cukrárnou a parkovišť před domy Dolní 7 a 9. Příjezdová komunikace k ulici U Rybníka a k mateřské škole rovněž bude přístupná bez omezení.

Zdroj: MěÚ Bruntál