BRUNTÁL | Město Bruntál plánuje změny v oblasti dopravy a parkování. Jedna se týká parkovacích automatů a druhá dopravního značení.

Foto: MěÚ Bruntál

Také máte pocit, že některé dopravní značení ve městě nedává úplně smysl nebo je někde zbytečné? Město plánuje jeho audit na celém svém území. V současné chvíli probíhá poptávkové řízení u třinácti firem na revizi stávajícího dopravního značení ve městě, přičemž vybraná firma přezkoumá a navrhne řešení v souladu s dnešními právními předpisy. Přeznačením se pak bude zabývat Odbor dopravně správních agend městského úřadu v Bruntále. „Nejen na podnět občanů, ale i vedení města si uvědomuje, že je přeznačkováno. Není to nic špatného, ale tím, jak se postupně doplňují nové značky, neřešily se do důsledku dopravní značky, které už provoz v daném místě upravovaly,“ vysvětlil starosta Bruntálu Martin Henč.

Letos se také chystá změna, která ovlivní systém placení parkování v centru města. Půjde o chytrý parkovací systém se softwarovým využitím pro městskou policii. „Chceme opravdu, aby byla dodržována pravidla parkování na parkovištích vyhrazených městem,“ vysvětlil starosta Martin Henč. Vyměněny budou čtyři parkovací automaty. Zastaralé a nevyhovující přístroje nahradí nové a ty umožní uhradit cenu za parkovné platební kartou nebo prostřednictvím QR kódu. Bude však nutné zadat SPZ vozidla. Lístek, který se nyní vkládá za okno vozidla, nebude při takové platbě k dispozici. Městští strážníci budou provádět kontrolu prostřednictvím mobilní aplikace. Vše je nyní ve fází příprav a výběru dodavatele.

Zdroj: MěÚ Bruntál